Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурханд магтанын дуунууд өргө – А каппелла“Бодтой Бурханыг бүхий л зүрх сэтгэлээрээ хайрла”

Хаанчлалын цуврал клипүүд   1430  

Танилцуулга

Ла ... ла ла ла ... ла ла ла ... ла ....

Ла ... ла ла ла ... ла ла ла ... ла ....

Зөвт байдлын наран Дорноос мандаж байна.

Өө Бурхан минь! Таны алдар цуу тэнгэр, газрыг дүүргэнэ.

Үзэсгэлэнт эрхэм ээ, Таны хайр миний зүрхийг хүрээлнэ.

Үнэний мөрийг хөөдөг хүмүүс бүгд Бурханыг хайрлах болно.

Хэдийгээр би ганцаараа өглөө эрт босдог ч, Бурханы үгийг тунгаан маш тааламжтай байдлыг мэдэрдэг.

Зөөлөн үгс энэрэн хайрлах ээжтэй адил, Шүүлтийн үгс хатуу чанга аавтай адил

(Хэй ....)

Бүхий л зүрх сэтгэлээрээ би зөвхөн өөрийн Бурханаа хайрладаг, би энэ дэлхий дээрх өөр юуг ч хайрладаггүй.

Ах хэй ... ах хэй ... ах хэй .... ах хэй ....

Бүхий л зүрх сэтгэлээрээ би зөвхөн өөрийн Бурханаа хайрладаг, би энэ дэлхий дээрх өөр юуг ч хайрладаггүй.

Ах хэй ... ах хэй ... ах хэй .... ах хэй ....

Бүхий л зүрх сэтгэлээрээ би зөвхөн өөрийн Бурханаа хайрладаг, би энэ дэлхий дээрх өөр юуг ч хайрладаггүй.

Ла ла ла ... ла ла ла ....

Ла ла ла ... ла ла ла ....

Бурханыг үнэхээр хайрлагсдыг төгөлдөршүүлэхийн тулд Бурханы хүсэл илчлэгдсээр байна.

Амьд цоглог, гэм буруугүй хүмүүс ээ, Бурханд магтаал өргөцгөөе,

Үнэн Бурханы эргэн тойронд хамтдаа, сайхан бүжгүүд бүжицгээе.

Хүмүүс бүгд Бурханы дуу хоолойгоор, өөр өөр газраас эргэн дуудагдсан.

Амийн үгс бидний дээр өгөгдсөн. Бид Бурханы шүүлтийн үгсээр ариусгагддаг.

Бидний хайр цэвэршүүлэлтээр дамжин бэхэждэг. Бурханы хайрыг хараад бидэнд сайхан мэдрэмж төрдөг. (Хэй...)

Хайр татам Бурханыг хайрлахгүй хэн байх вэ? Бүхий л зүрх сэтгэлээрээ би зөвхөн бодтой Бурханаа хайрладаг.

Ах хэй ... ах хэй ... ах хэй .... ах хэй ....

Хайр татам Бурханыг хайрлахгүй хэн байх вэ?

Бүхий л зүрх сэтгэлээрээ би зөвхөн өөрийн Бурханаа хайрладаг.

Ах хэй ... ах хэй ... ах хэй .... ах хэй ....

Хайр татам Бурханыг хайрлахгүй хэн байх вэ? Бүх зүрх сэтгэлээрээ би зөвхөн бодтой Бурханыг л хайрладаг.

Бүх зүрх сэтгэлээрээ би зөвхөн бодтой Бурханыг л хайрладаг.

Танд Баярлалаa! (Танд Баярлалаа!) (Танд Баярлалаа!) (Танд Баярлалаа!)

Бид Танд хайртай!

"Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя" номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд