Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Чуулганы магтан дуу MV “Үнэнч хүмүүс л хүний төрхтэй байдаг ” (Worship Song)Чуулганы магтан дуу MV “Үнэнч хүмүүс л хүний төрхтэй байдаг ” (Worship Song) Magtan duu MV “Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг” (Worship)Magtan duu MV “Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг” (Worship) Бурханы хайр зүрх сэтгэлийг минь дулаацуулдаг“Миний гэр хаана байна вэ”MV(Сэтгэл догдлом дуу хөгжим)Бурханы хайр зүрх сэтгэлийг минь дулаацуулдаг“Миний гэр хаана байна вэ”MV(Сэтгэл догдлом дуу хөгжим) Магтан дуу 2018 “Үнэнч хүмүүс л хүний дүр төрхтэй байдаг” Бурханы үгээр дахин төрөх боломж олгосоМагтан дуу 2018 “Үнэнч хүмүүс л хүний дүр төрхтэй байдаг” Бурханы үгээр дахин төрөх боломж олгосо Христийн сүмийн магтан дуу 2018 | “Бурханыг гэсэн хайр” | Бурханы хайр уудамХристийн сүмийн магтан дуу 2018 | “Бурханыг гэсэн хайр” | Бурханы хайр уудам Христийн сүмийн шинэ магтан дуу | “Би Бурханыг дагахаар шийдсэн” | Эзэн бол миний тусламжХристийн сүмийн шинэ магтан дуу | “Би Бурханыг дагахаар шийдсэн” | Эзэн бол миний тусламж Их Эзэн бол миний Амьд Аврагч | “Хэрэв Бурхан намайг авраагүй бол” | Христ сүмийн магтал дууИх Эзэн бол миний Амьд Аврагч | “Хэрэв Бурхан намайг авраагүй бол” | Христ сүмийн магтал дуу Амьдралын утга учрыг ол – “Хүн хэний төлөө амьдрах хэрэгтэй вэ?”Амьдралын утга учрыг ол – “Хүн хэний төлөө амьдрах хэрэгтэй вэ?” Шинэ амьдрал эхэл – “Бурханы хайр татам байдлыг би харсан”Шинэ амьдрал эхэл – “Бурханы хайр татам байдлыг би харсан” Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрла – “Би мөнхийн мөнхөд Бурханыг хайрлана ”Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрла – “Би мөнхийн мөнхөд Бурханыг хайрлана ” Бүх амьдралаараа Бурханыг хайрла – “Хайрт минь, намайг хүлээгээрэй”Бүх амьдралаараа Бурханыг хайрла – “Хайрт минь, намайг хүлээгээрэй” Сайн мэдээний хөгжим “Бурхан намайг авраагүй бол”Сайн мэдээний хөгжим “Бурхан намайг авраагүй бол”

Амьдралын утга учрыг ол – “Хүн хэний төлөө амьдрах хэрэгтэй вэ?”

Хаанчлалын цуврал клипүүд   1665  

Танилцуулга

Хүн хэний төлөө амьдрах хэрэгтэй нь тодорхойгүй байсан.

Одоо би хариултыг нь авсан.

Би байр суурь, алдар нэр хайж зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдардаг байлаа.

Бодит амьдралдаа өөрийн арга замаа дагасан ч

Бурханд хандсан залбирал сайхан үгсээр дүүрэн.

Итгэл, ирээдүй болон хувь заяанд суурилдаг, надад үнэн ба бодит байдал алга.

Ёс заншил, дүрэм журам миний итгэлийг хязгаарладаг;

надад хий хоосноос өөр юу ч үлдээгүй.

Хүний ёсоор амьдарч чадаагүй би

намайг гэх Бурханы хайрыг хүртэх гавьяагүй.

Бурханы хайрыг нөхөн төлөх хэрэгтэйг надад хэлж

зүрх сэтгэл минь одоо сэрээгдсэн.

Бурханд дуулгаваргүй байж, Түүний зүрх сэтгэлийг сүйтгэсэн,

ухамсаргүй байсныхаа төлөө өөрийгөө би үзэн ядаж байна.

Би хэзээ ч Бурханы зүрх сэтгэлийн төлөө анхаарч байгаагүй;

Түүний үгийн талаар санаа тавьж байгаагүй.

Хүний мөсгүй байж би хэрхэн хүний тоонд орж чадах вэ?

Сатанаар гүнзгий ялзруулагдсан гэдгийг минь

Бурханы шүүлт надад харуулсан.

Муу ёрын энэ ертөнц урхи, зангаар дүүрэн;

итгэгч юуг сонгох хэрэгтэй вэ гэдэг л үнэн

Өө, хүндэт Бурхан минь, намайг аврахын төлөө

Та чадах бүхнээ хийж, намайг үнэхээр хайрладаг.

Таны миний төлөө хийсэн зүйлийг би оюун санаандаа хадгалж явна.

Бурханы зүрх сэтгэлд санаа тавих нь миний хүсэл.

Би үнэнийг эрэлхийлэх зорилготой.

Өөрийгөө Бурханд зарцуулахын төлөө зориулж,

Түүний хайрыг буцаан төлөхийн тулд өөрийгөө өргөн барина

Түүний хайрыг буцаан төлөхийн тулд өөрийгөө өргөн барина.

"Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя" номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд