Амьдралын утга учрыг ол – “Хүн хэний төлөө амьдрах хэрэгтэй вэ?”

2136 |2017-07-05

Хүн хэний төлөө амьдрах хэрэгтэй нь тодорхойгүй байсан.

Одоо би хариултыг нь авсан.

Би байр суурь, алдар нэр хайж зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдардаг байлаа.

Бодит амьдралдаа өөрийн арга замаа дагасан ч

Бурханд хандсан залбирал сайхан үгсээр дүүрэн.

Итгэл, ирээдүй болон хувь заяанд суурилдаг, надад үнэн ба бодит байдал алга.

Ёс заншил, дүрэм журам миний итгэлийг хязгаарладаг;

надад хий хоосноос өөр юу ч үлдээгүй.

Хүний ёсоор амьдарч чадаагүй би

намайг гэх Бурханы хайрыг хүртэх гавьяагүй.

Бурханы хайрыг нөхөн төлөх хэрэгтэйг надад хэлж

зүрх сэтгэл минь одоо сэрээгдсэн.

Бурханд дуулгаваргүй байж, Түүний зүрх сэтгэлийг сүйтгэсэн,

ухамсаргүй байсныхаа төлөө өөрийгөө би үзэн ядаж байна.

Би хэзээ ч Бурханы зүрх сэтгэлийн төлөө анхаарч байгаагүй;

Түүний үгийн талаар санаа тавьж байгаагүй.

Хүний мөсгүй байж би хэрхэн хүний тоонд орж чадах вэ?

Сатанаар гүнзгий ялзруулагдсан гэдгийг минь

Бурханы шүүлт надад харуулсан.

Муу ёрын энэ ертөнц урхи, зангаар дүүрэн;

итгэгч юуг сонгох хэрэгтэй вэ гэдэг л үнэн

Өө, хүндэт Бурхан минь, намайг аврахын төлөө

Та чадах бүхнээ хийж, намайг үнэхээр хайрладаг.

Таны миний төлөө хийсэн зүйлийг би оюун санаандаа хадгалж явна.

Бурханы зүрх сэтгэлд санаа тавих нь миний хүсэл.

Би үнэнийг эрэлхийлэх зорилготой.

Өөрийгөө Бурханд зарцуулахын төлөө зориулж,

Түүний хайрыг буцаан төлөхийн тулд өөрийгөө өргөн барина

Түүний хайрыг буцаан төлөхийн тулд өөрийгөө өргөн барина.

"Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя" номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах