Аврагдагсад тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах уу? (Монгол хэлээр)

Аврагдагсад тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах уу? (Монгол хэлээр)

647 |2018-12-24

Эх хувийг нь үзэх

“Сүнсэндээ ядуу хүмүүс ерөөлтэй еэ” киноны клип: Аврагдагсад тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах уу? (Монгол хэлээр)

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс бид бүгдийг бүх нүглээс маань цагаатгасан золин аврах ажил хийсэн юм. Бид Эзэн Есүсийг Аврагчаа гэж хүлээн зөвшөөрч, Эзэнд залбиран, нүглээ улайж байгаа цагт, нүгэл маань цагаатгагдаж, бид итгэлээрээ дамжуулан аврагдах болно. Тэгвэл энд байгаа “аврагдах” гэдэг нь яг юу гэсэн утгатай вэ? Бид Эзэнд итгэж, Түүний нигүүлсэлд багтан, аврагдах замаар өргөгдөж, тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах уу?


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах