“Урхи зангыг сэт цохь” киноны клип: Бурхан хүнийг Сатаны нөлөөнөөс хэрхэн авардаг тухай

663 |2018-11-04

Эх хувийг нь үзэх

Библид “Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ” (1 Петр 4: 17) гэж хэлдэг. Эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан хүнийг ариусгаж, аврах бүх үнэнийг илэрхийлдэг бөгөөд Өөрийн зөвт, сүр жавхлант, халдашгүй зан чанарыг бидэнд харуулдаг. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил нь хүнийг аврахын тулд хийгддэг, ингэснээр хүмүүс Сатаны нөлөөнөөс гарч, Бурхан руу жинхэнээсээ буцан эргэж чадна. Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг Бурханы сонгосон бүх хүн, Бурханд үйлчлэх пастор, ахлагч нарын үйлчлэл нь үнэндээ Бурханыг үл ойшоодог болохыг, мөн тэдний хоёр нүүртэй, үнэнийг үзэн яддаг антихрист уг чанарыг аяндаа тов тодорхой олж хардаг бөгөөд тэгснээрээ өөрсдийн төөрөгдөл хийгээд пастор, ахлагч нарын хяналтаас салж, Бурханы өмнө жинхэнээсээ эргэж ирдэг. Христийн сэнтийн өмнөх шүүлтийг туулсан тухай Бурханы сонгосон хүмүүсийн гэрчлэлийг нь сонсоод та эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлын тухай ойлголттой болно.

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах