Сайн мэдээний кино “Сэхээрэл” Бурхан миний сүнсийг сэргээсэн нь Трейлер Монгол хэлээр

796 |2018-12-30

Эх хувийг нь үзэх

Лу Шиу’энь Хятад дахь гэр чуулганы номлогч байлаа. Тэрээр шашны пасторууд, ахлагчдын түгээсэн буруу ойлголтод итгэн, “Эзэн Есүс хүний нүглийг аль хэдийн уучилсан, Эзэнд итгэдэг хүмүүс үргэлж аврагдах болно. Тэд эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрөх хэрэггүй” хэмээн зүтгэсэн хэвээр байв. Тэрээр Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээг ахин дахин эсэргүүцэж, голсоор байлаа...

Гэвч санаанд оромгүй тохиолдлоор пастор хүмүүсийн өмнө тодорхой байдлаар аяглаж, нүднээс далдуур жинхэнэ нүүр царайгаа харуулж байсныг олж мэдэх боломж түүнд олдож, тэрээр пасторыг ямар гээч хоёр нүүртэн байсныг харж чадав. Тэр үед түүнд Төгс Хүчит Бурханы хаанчлалын сайн мэдээ иржээ. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гэрчлэгч нар Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлын тухай түүнд тэвчээртэйгээр нөхөрлөж, гэрчлэл хийсэн бөгөөд Төгс Хүчит Бурханы үгсийг сонссоныхоо дараа тэрээр аврагдах, бүрэн аврал хүртэх хоёрын хоорондох ялгааны тухай үнэнийг ойлгож, урьд нь түүний дагадаг байсан үзэл хүний төсөөллөөс үүдсэн ба Бурханы ажлын бодит байдалтай нийцдэггүй гэдгийг ухаарч чаджээ. Иймээс тэрээр эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг баяртайгаар хүлээн зөвшөөрсөн байна. Гэвч түүний пастор энэ тухай мэдмэгцээ Лу Шиу’энийг яллаж, хаяхад итгэгчдийг турхирч, тэр бүү хэл түүнийг гэр бүлийнхнээр нь дарамтлуулна... Лу Шиу’энь зовлонд унан, бүр яахаа мэдэхээ байв. Эцэст нь тэрээр Төгс Хүчит Бурханы үгсээс үнэнийг ойлгож чадсан бөгөөд шашны ертөнц дэх өөрийнх нь пастор антихристийн чөтгөрлөг уг чанараар үнэнийг үзэн яддаг хоёр нүүртэн, Бурханы дайсан байсныг харж чаджээ. Лу Шиу’энь бүрэн сэрж, пасторынхаа заль мэх, хяналтаас татгалзана. Тэрээр үнэнийг хөөж, бүрэн аврал хүртэх замыг сонгон, Төгс Хүчит Бурханыг дагажээ...


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах