Магтан дууны бүжиг “Сэнтийг тойрон бүжээрэй”

2024-03-11

Эцсийн өдрүүдийн Христ одоо үзэгдэж,

тэнгэрийн хаанчлал газарт ирлээ.

Махбод болсон Бурхан үнэнийг илэрхийлж, хуйлмал номыг нээсэн,

Үг махбодоор илрэх гэдэг энэ билээ.

Бурханы үг ийм эрх мэдэлтэй,

бүх улс орон, ард түмнийг байлдан дагуулж, Бурханы сүр жавхланг харуулдаг.

Түүнийг магт, бүгд Түүнийг магт, бүгд баяр хөөртэй бүжиглэ!

Түүний сэнтийг тойрон бид бүжиглэдэг!

Бид Бурханы дуу хоолойг сонсож,

Хурганы найранд оролцохоор Түүний сэнтийн өмнө өргөгдсөн.

Өдөр бүр бид Түүний үгийг эдэлж чадна,

Бурханы өмнө амьдрах нь өөрөө баяр хөөр.

Бид харанхуйгаас зугтаж, эрх чөлөөг олж авсан,

иймээс бүжих тусмаа бид улам их баярладаг.

Бид Бурханы өмнө ирээд, хаанчлалын сургалтыг хүлээн авдаг.

Бурханы үгийн шүүлт, цэвэршүүлэлтээр бидний зан чанар өөрчлөгддөг.

Бид одоо Бурханы авралыг олж авч,

Түүний хайранд умбадаг, энэ бол Бурханы нигүүлсэл.

Түүнийг магт, бүгд Түүнийг магт, бүгд баяр хөөртэй бүжиглэ!

Түүний сэнтийг тойрон бид бүжиглэдэг!

Тэнгэр, газар баясаж, одод бүжиглэн, сар инээмсэглэж,

моддын дээрх шувууд жиргэж байна.

Одоо бид шинэ амьдралыг амьдран харуулж, эцэс төгсгөлгүй талархаж байна.

Бид үнэнчээр бүх үүргээ гүйцэтгэж,

үнэнийг эрэлхийлж, Бурханыг гэрчилдэг.

Зөвт байдлын хаанчлал ирж, Бурханы үг газар дээр ноёрхож байна.

Бид дарлал, зовлон туулсаар ирсэн,

бас агуу улаан лууг чин сэтгэлээсээ үзэн яддаг.

Бид Христийг үргэлж дагахаар тууштай шийдсэн.

Бурханы үг бүх дэлхийг байлдан дагуулсан.

Бүх улс орон Төгс Хүчит Бурханд шүтэн мөргөж,

бид Түүнийг магтан дуулдаг.

Түүнийг магт, бүгд Түүнийг магт, бүгд баяр хөөртэй бүжиглэ!

Түүний сэнтийг тойрон бид бүжиглэдэг!

Бурхан бүлэг ялагчийг бүтээсэн. Бурханы агуу ажил амжилттай гүйцсэн.

Диавол Сатаныг Тэр бүрэн шившиглэсэн.

Бурханы хүсэл тэнгэрт шигээ газарт биелсэн.

Бурханы бүх ард Түүнийг гэрчилдэг.

Одоо Түүний хаанчлал газар дээр бүрэн биелсэн.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя”-аас

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах