Христийн сүмийн дуу хөгжим | Бурхан газар дээр ирж, нүглийн тахил болсон нь (Онцлох хэсгүүд)

2019-08-26

Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс хүмүүсийн дунд ирж, тэдний төлөө цовдлогджээ. Тэрээр хүнийг хуулийн хүлээснээс чөлөөлсөн бөгөөд нүглийн тахилаас болж хүн төрөлхтөн Эзэний хайр, өршөөлийг эдэлсэн юм... Эзэн Есүс ирсэн нь хүн төрөлхтнийг шинэ эрин үед орууллаа. Тэр зуураа энэ нь Бурхан, хүн хоёрын хоорондох харилцааг сайжруулж, хүн төрөлхтний дундах Бурханы удирдлагын ажилд шинэ эхлэл, шинэ гарааг нээсэн билээ.

Энэ ведионы зарим материалыг:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html ”-ээс авав

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах