Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

“Хүсэл тэмүүлэл” киноны клип: Эзэнийг ирэх үед хэн эхлээд өргөгдөх вэ?

Кино клипүүд   604  

Танилцуулга

Золиослол хийж, өөрсдийгөө зарцуулж, шаргуу ажиллаж байгаа цагт гарцаагүй эхлээд өргөгдөх хүмүүсийн дунд байх болно гэж Эзэнд итгэдэг олон хүмүүс итгэдэг. Гэхдээ Эзэний үгэн дунд ийм үндэслэл байдаг уу? Эзэн Есүс ингэж хэлсэн: “Харин эхэнд байсан олон хүн сүүлчийнх; сүүлчийнх нь эхнийх болно” (Матай 19:30). “Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог…” (Иохан 10:27). Хүн өргөгдөх эсэр нь тэр, Эзэний дуу хоолойг сонсдог эсэхээр тодорхойлогддог гэдэг нь тодорхой юм. Түүний дуу хоолойг эхлээд сонсож, Түүний илрэлт болон ажлыг хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс бол ухаалаг охид бөгөөд тэд эхлээд өргөгдөх болно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд