Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

“Хүсэл тэмүүлэл”киноны клип | Тэнгэрийн хаанчлал тэнгэрт байдаг уу эсвэл газарт байдаг уу?

Кино клипүүд   1363  

Танилцуулга

Эзэнд итгэдэг олон хүн, тэнгэрийн хаанчлал тэнгэрт байдаг гэж итгэдэг. Үнэхээр тийм байдаг уу? Эзэний залбиралд “Тэнгэр дэх бидний Аав аа, Таны нэр ариунаар дуурстугай. Таны хаанчлал ирж, Таны хүсэл тэнгэрт байдаг шигээ газарт бас биелэх болтугай” (Матай 6:9-10) гэж байдаг. Илчлэлийн номонд, “Энэ дэлхийн хаанчлал нь бидний Эзэний болон Түүний Христийн хаанчлал болсон…” (Илчлэл 11:15). “Ариун хот, шинэ Иерусалим нь… тэнгэрээс гарч Бурханаас буун ирэхийг… Бурханы асар хүмүүстэй хамт байж…” (Илчлэл 21:2-3) гэсэн. Тэгвэл тэнгэрийн хаанчлал тэнгэрт байдаг уу эсвэл газар дээр байдаг уу?

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд