Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

“Хүсэл тэмүүлэл” киноны клип: Бидэнд зориулан Эзэний бэлдсэн газар хаана байдаг вэ?(Монгол хэлээр)

Кино клипүүд   731  

Танилцуулга

Хоёр мянган жилийн өмнө Эзэн Есүс, "Би та нарт орон байр бэлдэхээр явна. Хэрвээ Би яваад та нарт зориулан орон байр бэлдчихвэл дахин ирээд та нарыг Өөртөө авах болно; Би хаана байна та нар ч бас тэнд байх юм” (Иохан 14:2-3) гэж амласан. Эзэн тэнгэр лүү буцсан, иймээс Тэр гарцаагүй бидэнд зориулсан орон байрыг тэнгэрт бэлдэж байгаа гэж олон хүн итгэдэг. Энэ ойлголт нь Эзэний үгтэй нийцдэг үү? Энэ амлалтан дотор ямар нууц агуулагддаг вэ?

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд