Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хятад дахь шашны хавчилт шахалтын тойм (1) | “Буруутан нь хэн бэ?”(трейлер) | Баримтат кино

Шашны хавчлага   982  

Танилцуулга

1949 онд эрх мэдэлд хүрснээсээ хойш Хятадын Коммунист Нам, шашны итгэл бишрэлийг тасралтгүй хавчин шахсаар ирсэн. Энэ нь Христэд итгэгчдийг улайран баривчлан хөнөөж, Хятадад үйл ажиллагаа явуулж буй шашин нэвтрүүлэгчдийг хөөн гаргаж, хүчирхийлж, Библийн тоо томшгүй олон хувийг хураан авч, шатааж, чуулганы барилгуудыг битүүмжлэн нурааж, бүх гэр чуулгануудыг устгахаар ролдсон юм. Энэхүү баримтат кино нь Бурханд итгэх итгэл болон өөрийн үүргийг биелүүлснийхээ улмаас ХКН-ын засгийн газарт баривчлагдаж, тамлуулж, зэрлэг харьцаанаас нь болж нас барсан Хятадын Христэд итгэгч, Зоу Хайжианы бодит туршлагыг дүрслэн үзүүлсэн. Зоу Хайжианыг нас барсны дараа түүний гэр бүлийг ч бас ХКН хянан цагдаж, заналхийлж, айлгаж байлаа. Тэд талийгаачид шударга ёсыг олж чадаагүйгээр үл барам ХКН-ын хавчилт шахалтын улмаас үймээн сандралд унасан билээ.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд