Жинхэнэ Христ болон хуурамч христүүдийг хооронд нь хэрхэн ялгах вэ 2 (Монгол хэлээр)

Жинхэнэ Христ болон хуурамч христүүдийг хооронд нь хэрхэн ялгах вэ 2 (Монгол хэлээр)

709 |2018-10-12

Эх хувийг нь үзэх

Эзэн Есүс Төгс Хүчит Бурхан болж эргэн ирсэн ба ариусгагдаж, аврагдах боломжийг хүмүүст олгох бүхий л үнэнийг илэрхийлдэг. Тэр одоогоор Өөрийн шүүлтийн ажлыг Бурханы гэрээс эхлэн хийж байгаа. Үүний зэрэгцээ, өөрсдийгөө Эзэн Есүсийн эргэн ирэлт хэмээн харагдуулах гэсэн хүмүүс маш олон байна. Тэд хүмүүсийг хуурхын тулд Библийг буруугаар тайлбарладаг ба ид шид, гайхамшиг үзүүлдэг. Тэгэхээр бид яаж хуурамч Христүүдийн ёрын муу мөн чанарыг бүрэн ойлгож, тэднийг таягдан хаях вэ? Мөн бид яаж Христийн мөн чанарыг мэдэж, сүйт залууг угтан авч буй ухаалаг охид шиг байх ёстой вэ? Энэхүү богино видео нь жинхэнэ Христ болон хуурамч христүүдийг ялган таних тухай үнэнийг танд ойлгуулах ба тэгснээр та Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан авч болох юм.

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах