Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Жинхэнэ Христ болон хуурамч христүүдийг хооронд нь хэрхэн ялгах вэ 1 (Монгол хэлээр)

Кино клипүүд   685  

Танилцуулга

Бид одоо эцсийн өдрүүдийн сүүлчийн цаг үед байгаа ба Эзэний эргэн ирэлтийн талаарх Библи дэх зөгнөлүүд бүгд биелсэн байна. Библийн зөгнөлүүд эцсийн өдрүүдэд хуурамч Христүүд гарч ирнэ гэж хэлдэг учир маш олон хүн хаалгаа хааж, ганцаараа байдаг. Эзэн эргэж ирсэн гэж хэн нэгний гэрчилж байгааг сонссон ч гэсэн тэд эрж, хайж эсвэл судалдаггүйгээс гадна ямар нэгэн байдлаар Эзэн махбодод эргэн ирсэн гэж хэлж буй ямар ч зам худлаа, хуурамч гэдэгт итгэдэг. Бид яаж Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэний эргэн ирэлтийг баяр хөөртэйгөөр хүлээн авдаг ухаалаг охид шиг байх вэ? Энэхүү богино хэмжээний кино нь жинхэнэ Христ болон хуурамч Христүүдийн хоорондын ялгаатай холбоотой үнэний талыг ойлгох боломжийг олгох ба тэгснээр та Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан авч болох юм.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд