Христийн сүмийн дуу "Зүүн зүгээс аянга цахилах үе"

2023-03-14

Бүх хүн анхааралтай байж,

бүх зүйл шинэчлэгдэн, сэргэж,

хүн огт эргэлзээгүй Бурханд захирагдан,

Бурханы ачааг үүрэхэд бэлэн байх үе нь Зүүн зүгээс аянга цахиж,

Зүүнээс Баруун зүгт бүхнийг гэрэлтүүлэн,

энэ гэрлээр бүх дэлхийг айлгах үе юм.

Энэ мөчид Бурхан шинэ амьдралаа эхлүүлдэг.

Одоо Бурхан газарт шинэ ажил эхлүүлж,

орчлонгийн хүмүүст тунхаглаж байна:

Зүүн зүгээс аянга цахих нь Бурхан үгээ айлдаж эхлэх тэр мөч.

Аянга цахих тэр мөчид дээд тэнгэр гэрэлтэн, бүх од өөрчлөгддөг,

бүх од өөрчлөгддөг, бүгд өөрчлөгддөг.

Бурхан гэрчлэгдэхээс ажлаа эхлэх хүртэл

бурханлаг чанар бүх дэлхийг захирах хүртэл

зүүний аянгын гялалзсан цацраг

орчлон ертөнцийг бүхэлд нь гэрэлтүүлдэг.

Газрын хаанчлалууд Христэд харьяалагдах үе нь

орчлон ертөнц гэрэлтэх үе юм.

Одоо бол зүүний аянга цахих үе:

Бурхан махбодоор ажиллаж, бурханлаг чанараар ярьдаг.

Бурхан газар дээр ярьж эхэлдэг үе нь зүүний аянга цахих үе юм.

Сэнтийнээс амийн ус урсах үе,

сэнтийнээс дуу хоолой гарч эхлэх үе нь

долоон Сүнсний үг эхэлдэг яг тэр үе билээ.

Одоо зүүний аянга цахиж эхлэх үе;

үргэлжлэх хугацаанаасаа болоод гэрэлтүүлэх түвшин нь олон янз,

цацрагийн хамрах хүрээ нь хязгаартай.

Гэвч Түүний ажил, төлөвлөгөө шилжин,

хөвгүүд, ардууд дээрх ажил нь өөрчлөгдөхөд

гэрэл төрөлх чиг үүргээ гүйцэтгэж,

орчлон гэрэлтээд, ямар ч хог үлдэхгүй.

Энэ бол Бурханы зургаан мянган жилийн төлөвлөгөөний үр дүн,

Бурханы эдэлдэг тэр зүйл.

Бурханы гэрэл бүх газрыг гэрэлтүүлэхэд тэнгэр, газрын бүх зүйл өөрчлөгдөнө.

Тэнгэрийн одод ч өөрчлөгдөн, нар, сар шинэчлэгдэж,

газар дээрх хүмүүс ч шинэчлэгдэх нь тэнгэр, газар дахь Бурханы ажил.

Тэнгэрийн одод ч өөрчлөгдөн, нар, сар шинэчлэгдэж,

газар дээрх хүмүүс ч шинэчлэгдэх нь тэнгэр, газар дахь Бурханы ажил.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя”-аас

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах