“Гэр бүл дэх улааны суртал” киноны клип: Христийн шашныг хэрхэн ойлгох ёстой вэ? (Монгол хэлээр)

2018-12-07

Христ, Католик, Зүүний Үнэн Алдартны Чуулган бүгд Эзэн Есүс Христэд итгэдэг шашнууд гэдэг нь бүхний мэддэг мэдлэг юм. Төгс Хүчит Бурханы Чуулган эцсийн өдрүүдийн Христийн ажил ба илрэлтээс бий болсон юм. Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бол Хаанчлалын эрин үе дэх Христийн чуулган бөгөөд бас Христийн шашны нэг хэсэг юм. Тэгвэл Хятадын Коммунист Нам яагаад Төгс Хүчит Бурханы Чуулган бол Христийн чуулган гэдгийг үгүйсгэдэг юм бэ? Христийн шашин гэж яг юу вэ?Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.


Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах