Христийн сүмийн дуу “Бурханыг мэддэг хүмүүс л Түүнд гэрчлэл хийж чадна”

2020-08-09

Бурханыг гэрчилдэг хүмүүсийн

гэрчлэл хүчтэй байдаг нь

жинхэнэ мэдлэг, Бурханыг гэсэн тэмүүлэлд

гэрчлэл нь суурилдагт оршино.

Бурханыг гэрчлэх тэдний гэрчлэл

сэтгэл хөдлөлөөс биш,

Бурханы ба Түүний

зан чанарын тухай мэдлэгээс нь гардаг.

Тэд Бурханыг мэдэж авсан учраас

гэрчлэгч болж, Бурханыг эгээрдэг бүхэнд

Бурханыг, мөн Бурханы хайр татам, бодит байдлыг

мэдүүлэх ёстойгоо мэдэрдэг.

Бурханыг гэсэн хүмүүсийн хайр шиг,

тэдний гэрчлэл нь сайн дурынх.

Энэ нь бодитой, үнэ цэнтэй,

мөн бодит ач холбогдолтой.

Энэ нь идэвхгүй, хоосон биш,

утга учиргүй биш.

Бурханыг гэрчилдэг хүмүүсийн

гэрчлэл хүчтэй байдаг нь

жинхэнэ мэдлэг, Бурханыг гэсэн тэмүүлэлд

гэрчлэл нь суурилдагт оршино.

Бурханыг гэрчлэх тэдний гэрчлэл

сэтгэл хөдлөлөөс биш,

Бурханы ба Түүний

зан чанарын тухай мэдлэгээс нь гардаг.

Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүмүүс л

амьдралдаа хамгийн үнэ цэнтэй,

Бурханы гэрэлд амьдардаг учраас

тэд л Бурханд үнэхээр итгэдэг.

Тэд Бурханы ажил, удирдлагын төлөө

амьдарч чаддаг билээ.

Тэд утгагүй амьдардаггүй,

Бурханаар ерөөгдөж амьдардаг.

Тэд харанхуйд амьдардаггүй

харин гэрэлд амьдардаг.

Бурханыг гэрчилдэг хүмүүсийн

гэрчлэл хүчтэй байдаг нь

жинхэнэ мэдлэг, Бурханыг гэсэн тэмүүлэлд

гэрчлэл нь суурилдагт оршино.

Бурханыг гэрчлэх тэдний гэрчлэл

сэтгэл хөдлөлөөс биш,

Бурханы ба Түүний

зан чанарын тухай мэдлэгээс нь гардаг.

Тэд харанхуйд амьдардаггүй,

харин гэрэлд амьдардаг.

Бурханыг гэрчилдэг хүмүүсийн

гэрчлэл хүчтэй байдаг нь

жинхэнэ мэдлэг, Бурханыг гэсэн тэмүүлэлд

гэрчлэл нь суурилдагт оршино.

Бурханыг гэрчлэх тэдний гэрчлэл

сэтгэл хөдлөлөөс биш,

Бурханы ба Түүний

зан чанарын тухай мэдлэгээс нь гардаг.

Бурханы ба Түүний

зан чанарын тухай мэдлэгээс нь гардаг.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах