Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Magtan duu 2019 MV“Сайхан хайрын дуу” Praise and worship (Lyrics)Magtan duu 2019 MV“Сайхан хайрын дуу” Praise and worship (Lyrics) Magtan duu MV“Бурханд сэтгэлээ уудалъя” Praise and worship (solongos duu)Magtan duu MV“Бурханд сэтгэлээ уудалъя” Praise and worship (solongos duu) Magtan duu MV“Шинэ амьдралыг магтъя” Бурханы хайрыг эдлэх нь үнэхээр аз жаргалтай (Солонгос хэлний)Magtan duu MV“Шинэ амьдралыг магтъя” Бурханы хайрыг эдлэх нь үнэхээр аз жаргалтай (Солонгос хэлний) Magtan duu MV 2019 “Бурханы хайрыг би харсан” (Praise and Worship)Magtan duu MV 2019 “Бурханы хайрыг би харсан” (Praise and Worship) Magtan duu 2019 “Чуулганы амьдрал баясалтай яа ”Хүүхдийн магтан дууны бүжигMagtan duu 2019 “Чуулганы амьдрал баясалтай яа ”Хүүхдийн магтан дууны бүжиг Магтан дууны бүжиг 2019 “Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрладаг хүмүүс бол бүгд үнэнч хүмүүс юм”Магтан дууны бүжиг 2019 “Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрладаг хүмүүс бол бүгд үнэнч хүмүүс юм” Христийн сүмийн хүүхдийн Бүжиг “Хүний Хүү илэрлээ” Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлтийг магтан дуулъяХристийн сүмийн хүүхдийн Бүжиг “Хүний Хүү илэрлээ” Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлтийг магтан дуулъя Magtan duu “Бүх үндэстнээс гаралтай Бурханы ардууд нэг болж, санаа сэтгэлээ илэрхийлдэг ” MVMagtan duu “Бүх үндэстнээс гаралтай Бурханы ардууд нэг болж, санаа сэтгэлээ илэрхийлдэг ” MV Христийн сүмийн хүүхдийн Бүжиг “Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрлагсад бол бүгд үнэнч хүмүүс”Христийн сүмийн хүүхдийн Бүжиг “Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрлагсад бол бүгд үнэнч хүмүүс” Христийн чуулганы дуу бүжиг | “Христийн хаанчлал бол халуун дулаан гэр”Христийн чуулганы дуу бүжиг | “Христийн хаанчлал бол халуун дулаан гэр” “Хайрт минь, намайг хүлээгээч” | Нэгэн Христ итгэгчийн зүрх сэтгэлийн дуу“Хайрт минь, намайг хүлээгээч” | Нэгэн Христ итгэгчийн зүрх сэтгэлийн дуу Христийн чуулганы магтан дуу | “Бурханы өмнө байнга ир” | Эзэний гэрэлд амьдарнаХристийн чуулганы магтан дуу | “Бурханы өмнө байнга ир” | Эзэний гэрэлд амьдарна Бурханы сүмийн магтан дуу | “Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед” | Би Бурханы хайрыг харсанБурханы сүмийн магтан дуу | “Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед” | Би Бурханы хайрыг харсан Магтан дуу 2018 | “Хоёр мянган жилийн хүсэл” | Чи Их Эзэний угтаж авсан уу?Магтан дуу 2018 | “Хоёр мянган жилийн хүсэл” | Чи Их Эзэний угтаж авсан уу? Бурханы үг хүнийг удирдаж шинэ амьдралаар амьдруулдаг - "Манай чуулганы амьдрал үнэхээр сайхан"Бурханы үг хүнийг удирдаж шинэ амьдралаар амьдруулдаг - "Манай чуулганы амьдрал үнэхээр сайхан" Хаанчлалын шинэ амьдрал – "Яг энд, одоо бид хамтдаа”Хаанчлалын шинэ амьдрал – "Яг энд, одоо бид хамтдаа” Бурханы хайр хүний зүрх сэтгэлийг байлдан дагуулдаг – “Хайрын холбоотой сэтгэлийн дуу”Бурханы хайр хүний зүрх сэтгэлийг байлдан дагуулдаг – “Хайрын холбоотой сэтгэлийн дуу”

Христийн сүмийн хүүхдийн Бүжиг “Хүний Хүү илэрлээ” Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлтийг магтан дуулъя

Хаанчлалын цуврал клипүүд   1726  

Танилцуулга

Христийн сүмийн хүүхдийн Бүжиг “Хүний Хүү илэрлээ” Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлтийг магтан дуулъя


Ертөнцийн зүүн зүгээс (зүүн ... зүгээс...)

Гэрлийн туяа цацарч (цацарч... цацарч...)

Баруун зүгийг тэр чигт нь гэрэлтүүлдэг.

Хүний Хүү газар дээр бууж ирлээ.


Аврагч эргэн ирлээ, Тэр бол Төгс Хүчит Бурхан.

Үнэнийг Тэр илэрхийлж, шинэ эринийг эхлүүллээ.

Хүний Хүү илэрлээ. (Тийм гэж үү?)

Бурхан ирлээ. (Өө!)

Хүмүүст Тэр мөнх амийн замыг авчирдаг (мөнх амийн замыг авчирдаг).

Шинэ тэнгэр, шинэ газар, шинэ эрин үе,

шинэ хүн төрөлхтөн, шинэ зам, шинэ амьдрал.

Шинэ Иерусалим газар дээр бууж ирлээ.


Бурханы гэр бүлд бид эргэн оччихоод чуулганы амьдралаар амьдарч,

өдөр бүр Бурханы үгийг идэж уун,Түүний хайранд өсдөг.

Чи ирээд дуул! (За!)

Би бүжиглэе! (Бүжиглэе!)

Бидний амьдрал үнэхээр жаргалтай (үнэхээр баяртай).

Бид Бурханы хамт байна. (Бид үүнд үнэхээр баясдаг.)

Бидэнд Бурханы ерөөл байна. (Бид үнэхээр жаргалтай.)

Христийн Хаанчлал бол дулаахан гэр юм.


Төгс Хүчит Бурхан, эцсийн өдрүүдийн Христ,бидний сэтгэл татам хайрт.

Түүний айлддаг үг бүр биднийг усалдаг үнэн.

Тэр хэрхэн биеэ авч явах,хэрхэн үнэнч байхыг бидэнд заадаг.

Бурханы ерөөл дунд амьдрангаа бид Бурханыг бүхий л сэтгэлээрээ хайрладаг.


Бурханы үгийн шүүлт бүх хүний зүрх сэтгэлийг байлдан дагуулдаг.

Бурханы хүмүүс ариусаад Түүнд гэрчлэл хийдэг.

Бид нэгэн сэтгэлтэй байж (үүргээ биелүүлж),

Бурханы хайрыг хариулж (Бурханы гэрчлэлд зогсож),

Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг түгээх болтугай (сайн мэдээг түгээх болтугай).

Бурханы үг дэлхий даяар түгдэг.

Бурханы ариун нэрийг бүгд магтдаг.

Христийн Хаанчлал газар дээр биелдэг.

Бид нэгэн сэтгэлтэй байж (үүргээ биелүүлж),

Бурханы хайрыг хариулж (Бурханы гэрчлэлд зогсож),

Бурханы Хаанчлалын сайн мэдээг түгээх болтугай (сайн мэдээг түгээх болтугай).

Бурханы үг дэлхий даяар түгдэг.

Бурханы ариун нэрийг бүгд магтдаг.

Христийн Хаанчлал газар дээр биелдэг.

Христийн Хаанчлал газар дээр биелдэг.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд