Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

“Сэтгэл зүрхний чөлөөлөлт” | Бурханы үг сэтгэл зүрхний минь атаархлыг таягдан хаясан

Чуулганы амьдрал   1125  

Танилцуулга

Жен Шин бол эцсийн өдрүүдийн Бурханы ажлын саявтар хүлээж авсан шинэ тутам итгэгч. Тэр Бурханы үгийг нөхөрлөх, Бурханыг магтсан сүлд дуу дуулахаар ах эргч нартайгаа хамт цуглаанд байнга ирдэг. Эндээс тэр аз жаргал, таашаал мэдэрдэг. Гэвч сатанч сэхүүн зан чанартаа автан, өөр нэг эгч өөрөөс нь хурдан дэвжиж, бусдын анхаарлыг илүү татаж, ах эгч нарынхаа хүндэтгэлийг хүлээж байхад өөрөө тэдний бахдлыг хүлээж чадахгүй байгаадаа цухалдан атаархаж эхэлнэ. Цуглаан дээр тэр эгчтэй өрсөлдөөд, гүйцэж чадахгүй байгаадаа сэтгэлээр унаж, гутарч эхэлнэ. Түүний амьдрал зовлонгоор дүүрч, Сатан амьдралаар нь тоглож байв. Дараа нь сүмийн тэргүүнь бүсгүйд туслан дэмжихээр ирж, Бурханы үгийн нөхөрлөлөө хуваалцах болно. Бурханы үгийн шүүлт ба гэрэл гэгээ авчирдаг зүйлсээр дамжуулан, тэр атаархлынхаа шалтгааныг олж, сатанч бардам сэхүүн зан, алдар нэр, эд баялаг хөөцөлдөх, хувиа хичээх, сул дорой байдлаа үзэн ядах болсон ажээ. Жен Шин Бурханы зөвт чанар ба Түүний захиралтыг дутуу ойлгосон байж. Тэр Бурханы захиралт, зохицуулалтыг дуулгавартай дагахаар шийдэв. Бурханы үгийн заавар дор тэр атаархлын дөнгөнөөс слж, сэтгэл зүрх нь аврагджээ. Бурханы үгээр амьдрахын амар тайван, баяр баясгаланг бүсгүй мэдэрч эхэлсэн юм.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд