Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Хошин бэсрэг тоглолт“Антихрист илчлэгдсэн нь” Та эцсийн өдрүүдийн антихристийг ялган таньж чадах үү?Хошин бэсрэг тоглолт“Антихрист илчлэгдсэн нь” Та эцсийн өдрүүдийн антихристийг ялган таньж чадах үү? “Хар даа! Орчин цагийн фарисай гэж энэ!” Христийн шашны бэсрэг хошин тоглолт (Монгол хэлээр)“Хар даа! Орчин цагийн фарисай гэж энэ!” Христийн шашны бэсрэг хошин тоглолт (Монгол хэлээр) “Үнэн гэдэг худал байх аргагүй” Жинхэнэ Христийг хуурамч христүүдээс хэрхэн ялгах вэ (Хошин тоглолт)“Үнэн гэдэг худал байх аргагүй” Жинхэнэ Христийг хуурамч христүүдээс хэрхэн ялгах вэ (Хошин тоглолт) “Чи үнэхээр гэмшсэн үү? ” Христийн шашны бэсрэг хошин тоглолт (Монгол хэлээр)“Чи үнэхээр гэмшсэн үү? ” Христийн шашны бэсрэг хошин тоглолт (Монгол хэлээр) “Аврал хүртвэл тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах уу” Христийн шашны бэсрэг хошин тоглолт (Монгол хэлээр)“Аврал хүртвэл тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах уу” Христийн шашны бэсрэг хошин тоглолт (Монгол хэлээр) “Эцсийн өдрүүдийн фарисайчууд” Эзэн Есүсийг угтан авахад нь хэн Христэд итгэгчдэдийг хориглодог вэ?“Эцсийн өдрүүдийн фарисайчууд” Эзэн Есүсийг угтан авахад нь хэн Христэд итгэгчдэдийг хориглодог вэ? Христийн сүмийн богино зураглал “Хоосон мөрөөдөл” Тэнгэрийн хаанчлалд орох шалгуурыг та мэдэх үү?Христийн сүмийн богино зураглал “Хоосон мөрөөдөл” Тэнгэрийн хаанчлалд орох шалгуурыг та мэдэх үү? Христийн сүмийн бэсрэг хошин тоглолт “Цагдаа нарын хуйвалдаан”Христийн сүмийн бэсрэг хошин тоглолт “Цагдаа нарын хуйвалдаан” Христийн сүмийн бэсрэг хошин тоглолт “Пасторын сайхан сэтгэл”Христийн сүмийн бэсрэг хошин тоглолт “Пасторын сайхан сэтгэл” Христийн сүмийн видео “Тосгоны даргын хязгаарлалт”Хятадад яагаад Бурханд итгэх эрх чөлөө байхгүй вэ?Христийн сүмийн видео “Тосгоны даргын хязгаарлалт”Хятадад яагаад Бурханд итгэх эрх чөлөө байхгүй вэ? Христийн сүмийн хошин тоглолт “Үхрийн хашаан дахь цуглаан” Нэг удааны аймшигтай цуглаанХристийн сүмийн хошин тоглолт “Үхрийн хашаан дахь цуглаан” Нэг удааны аймшигтай цуглаан Христийн сүмийн хошин бэсрэг тоглолт “Эзэн хаалга тогшиж байна” Та ЕсүсийнХристийн сүмийн хошин бэсрэг тоглолт “Эзэн хаалга тогшиж байна” Та Есүсийн Богино зураглал “Хахахаас эмээгээд өлсөх нь” Та Есүс Христийн эргэн ирэлтийг хэрхэн угтан авах вэБогино зураглал “Хахахаас эмээгээд өлсөх нь” Та Есүс Христийн эргэн ирэлтийг хэрхэн угтан авах вэ Христийн сүмийн товч зураглал “Шинэ жилээр цагдаа зочилсон нь I” (Монгол хэлээр)Христийн сүмийн товч зураглал “Шинэ жилээр цагдаа зочилсон нь I” (Монгол хэлээр) Сайн мэдээний Богино зураглал “Манай аав, пастор” Эцэг охин хоёрын ариун библийн тухай мэтгэлцээнСайн мэдээний Богино зураглал “Манай аав, пастор” Эцэг охин хоёрын ариун библийн тухай мэтгэлцээн

Христийн сүмийн хошин бэсрэг тоглолт “Эзэн хаалга тогшиж байна” Та Есүсийн

Янз бүрийн цуврал шоу   2779  

Танилцуулга

“Эзэн хаалга тогшиж байна” хэмээх хошин тоглолт нь эцсийн өдрүүдэд Эзэн бидний зүрх сэтгэлийн хаалгыг хэрхэн үгээрээ тогшдог болохыг, мөн Бурханы дуу хоолойг ухаалаг охид хэрхэн сонсож, Хургатай хамт найрлаж чаддагийг тайлбарлана.

Чан Шоудао пастор Эзэний эргэн ирэхийг цаг үргэлж хүлээж ирсэн ч, Эзэн аль хэдийн эргэн ирсэн болохыг Жэнь ах гэрчлэхэд тэр өөрийн үзэл, төсөөлөлтэй зөрүүдлэн зууралдаж, Эзэн үүлэн дээр эргэн ирнэ гэдэгт итгэн, үнэн замд зүрх сэтгэлийнхээ хаалгыг хаалттай байлгажээ. Гэвч, энэ удаад Жэнь ах Эзэний эргэн ирэлттэй холбоотой Бичвэрийн эшлэлүүдийг түүнтэй хэлэлцдэг бөгөөд Эзэн эцсийн өдрүүдэд шинэ үг хэлж, хүнийг ариусгахаар махбод болсон бие байдлаар илэрч, үүний дараа л сайныг шагнаж, мууг шийтгэхээр олонд харагдах тухай зөгнөл Библид байдгийг Чан пастор олж мэднэ. Үүний зэрэгцээ тэрээр Эзэн бидний хаалгыг тогшиж байна гэдгийн жинхэнэ утга учрыг болон Эзэний эргэн ирэлтийг угтан авах гол түлхүүр нь Бурханы дуу хоолойг сонсож чадах явдал болохыг ойлгоно. Тэрээр Төгс Хүчит Бурханы үгнээс Бурханы дуу хоолойг эцэст нь олж сонсох үедээ зүрх сэтгэлийнхээ хаалгыг эцэстээ нээж, Эзэний эргэн ирэлтийг угтан авдаг.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд