Магтан дууны бүжиг “Төгс Хүчит Бурханыг магтан дуулъя”

2024-03-11

Төгс Хүчит Бурхан, хайр татам Бурхан Таныг

бид магтан дуулна, Таныг үүрд магтан дуулна!

Төгс Хүчит Бурхан, хайр татам Бурхан Таныг

бид магтан дуулна, Таныг үүрд магтан дуулна!

Та бол махбодоор илэрсэн цорын ганц жинхэнэ Бурхан,

алдар суутай ирсэн Аврагч.

Цорын ганц жинхэнэ Бурхан Та хүн төрөлхтнийг аврахын төлөө

үргэлж ажилласаар ирсэн.

Та хүн төрөлхтнийг өнөөдөр лүү хөтөлсөөр ирсэн.

Тэднийг бүрэн цэвэрлэж, аврахын тулд Та хоёр удаа бие махбодтой болсон!

Төгс Хүчит Бурхан, хайр татам Бурхан Таныг

бид магтан дуулна, Таныг үүрд магтан дуулна!

Төгс Хүчит Бурхан, хайр татам Бурхан Таныг

бид магтан дуулна, Таныг үүрд магтан дуулна!

Та хавчлага, зовлон туулсан.

Та доромжлол амсаж, ёрын муу энэ эрин үеийнхэнд гологдсон.

Цус, хөлс, нулимсаараа Таны төлсөн төлөөс

хүнийг гэх хайрыг тань бүх талаар харуулсан.

Таны ариун байдал, Таны хүсэл бидэнд илчлэгдсэн.

Таны зөвт зан чанар, бидэнд бүгд илчлэгдсэн.

Төгс Хүчит Бурхан, хайр татам Бурхан Таныг

бид магтан дуулна, Таныг үүрд магтан дуулна!

Төгс Хүчит Бурхан, хайр татам Бурхан Таныг

бид магтан дуулна, Таныг үүрд магтан дуулна!

Та үнэхээр хайр татам, Таныг мөнхөд магтваас зохистой.

Бид Таны хайрыг маш их эдэлдэг, хайрыг тань хариулахаар эрмэлздэг.

Төгс Хүчит Бурхан, бид Таныг хайрлан, үргэлж Таныг магтан дуулдаг.

Таны зөвт зан чанарыг бид магтан дуулж, бүждэг!

Хайр, хүндлэлээ бид Танд харуулъя.

Хайр, хүндлэлээ бид Танд харуулъя.

Хайр, хүндлэлээ бид Танд харуулъя.

Та үнэнийг илэрхийлж, үгээрээ биднийг усалдаг

тул Таны өмнө бид амьдарна.

Биднийг аврахын тулд Та энэ хорвоод амь-үнэнийг цутгасан.

Таны үгийг хэрэгжүүлсний дараа, бидний амь өсөж, үнэнийг ойлгодог.

Таны үг бидний завхралыг шүүж, ариусган бид шинэ хүн болдог.

Төгс Хүчит Бурхан, хайр татам Бурхан Таныг

бид магтан дуулна, Таныг үүрд магтан дуулна!

Төгс Хүчит Бурхан, хайр татам Бурхан Таныг

бид магтан дуулна, Таныг үүрд магтан дуулна!

Та хүн төрөлхтний хэвийн амьдралыг сэргээж,

үзэсгэлэнтэй сайхан газарт биднийг аваачсан.

Та Сатаныг ялж, биднийг бүрэн аварч, бүх алдрыг олж авсан.

Таны мэргэн ухааныг магтан, таныг бид үргэлж өргөмжилнө.

Таны төгс хүчит байдлыг магтан, Таныг бид гэрчилнэ.

Таныг бид магтан дуулж, бүжиглэнэ.

Төгс Хүчит Бурхан, хайр татам Бурхан Таныг

бид магтан дуулна, Таныг үүрд магтан дуулна!

Төгс Хүчит Бурхан, хайр татам Бурхан Таныг

бид магтан дуулна, Таныг үүрд магтан дуулна!

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя”-аас

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах