Киноны хэсэг: Хүний хэлсэн, үнэнтэй нийцэлтэй үг нь үнэнийг төлөөлж чадах уу? (Монгол хэлээр)

Киноны хэсэг: Хүний хэлсэн, үнэнтэй нийцэлтэй үг нь үнэнийг төлөөлж чадах уу? (Монгол хэлээр)

695 |2019-01-20

Бурхан бол үнэн, зам, амь. Зөвхөн Бурхан л үнэний мөн чанарыг эзэмшдэг. Бурхан Өөрөө үнэн. Гэхдээ, Бурханы ашигладаг эсвэл Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүсийн хэлсэн, үнэнтэй нийцэлтэй үгийг үнэн гэж үздэг олон хүн шашны ертөнцөд байдаг. Агуу, алдартай сүнслэг хүмүүсийн өөрсдийн үзэл, төсөөлөлд үндэслэн тайлбарласан муу сургаал, төөрөгдлийг ч үнэн гэж авч үздэг. Үр дүнд нь тэд хүмүүст хууртаж, урхидуулдаг бөгөөд Бурханыг эсэргүүцэж, Түүнээс урвадаг хүмүүс болдог. Тэгвэл үнэн хэрэгтээ үнэн гэж юу вэ? Бурханы ашигладаг хүмүүс болон Ариун Сүнсний ажилтай хүмүүсийн хэлсэн, үнэнтэй нийцэлтэй үгэнд хандах зөв арга зам юу вэ?


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах