Бие махбодтой болсон Бурхан болон Бурханы ашигладаг хүмүүсийн хоорондох үндсэн ялгаа юу вэ?

2019-01-20

Бие махбодтой болсон Бурхан болон Бурханы ашигладаг хүмүүсийн хоорондох үндсэн ялгаа юу вэ? (Монгол хэлээр)


Бурхан хэлэхдээ, “Бурханы үгийг хүний үг мэтээр ярьж болохгүй, тэр ч бүү хэл хүний үгийг Бурханы үг мэт ярьж болохгүй. Бурханаар ашиглагдаж буй хүн нь бие махбод болсон Бурхан биш, бие махбод болсон Бурхан нь Бурханаар ашиглагдаж буй хүн биш; энд мөн чанарын ялгаа бий.” (“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос) гэжээ. Бурхан хүн төрөлхтнийг золин аварч, аврах ажлаа хийхээр хоёр удаа махбод болсон бөгөөд хоёр тохиолдолд хоёуланд нь бие махбодтой болсон Бурханы ажилтай хамтран ажиллуулахаар Бурханы ашигласан зарим хүмүүс байсан. Бие махбодтой болсон Бурхан болон Бурханы ашигладаг хүмүүсийн аль аль нь хэвийн хүн чанартай, Ариун Сүнсний ажилтай байдаг, гэхдээ тэдний мөн чанар нь яг яаж ялгардаг вэ? Бие махбодтой болсон Бурханыг бид яаж мэдэх ёстой вэ? Энэ богино видео хариултуудыг нь илчилнэ.Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах