Бурханы төлөө хайр дүүрэн бай – А каппелла “Шинэ амьдралыг магтаарай”

Бурханы төлөө хайр дүүрэн бай – А каппелла “Шинэ амьдралыг магтаарай”

1194 |2017-06-03

Халлелуяа! Танд талархаж, Таныг магтъя!

Халлелуяа! Төгс Хүчит Бурхан минь, Танд талархаж Таныг магтъя!

Хүмүүсийн дунд ажиллаж, ярьж сүүлчийн өдрүүдийн Христ илэрсэн.

Түүний үг биднийг хүний амьдралын зөв зам руу

удирдан шүүж, гэсгээж, цэвэршүүлдэг.

Бурханыг магтдаг шинэ амьдралтай болтол

Намайг өөрчилсөн нь Бурханы үг (Халлелуяа!)

Өвчин шаналал, эргэлзээ тээнэгэлзэл үгүй болсон;

Би сүнсээр чөлөөлөгдөж, дуу дуулдаг. Халлелуяа!

Үнэнийг ойлгох нь үнэхээр сайн. Би махан биеийн хил хязгаарыг давсан.

Би үнэхээр эрх чөлөөтэй. (Бурханыг магтъя!)

Бүх л төсөөлөл, буруу ойлголтууд алга болсон,

миний дуулгаваргүй зан чанар өөрчлөгдсөн.

Би хүний амьдралын хурц, гэгээлэг зам дээр алхдаг;

Бурханы хайр үнэхээр эрхэм үнэхээр бодитой! (Бурханыг магтъя!)

Энэ бол Бурханы хайрыг эдлэх Бурханы өргөмжлөл.

Би Бурханы хайрыг амталсан, дахиад хэзээ ч Бурханыг орхиж чадахгүй.

Ах дүүс, эгч дүүс хамтдаа, саад бэрхшээлгүй, орон зайн хамааралгүй.

Бид нэг зүрх сэтгэл, оюун санаатай байж

чуулгандаа харилцан уялдаатай үйлчилдэг магтаалын дууг хөгжилтэйгээр дуулдаг.

Бидний дуулалт Бурханы төлөөх хайраар дүүрэн.

Бид чин зүрх сэтгэлээ уудлан дуулдаг.

Бодтой Бурхан биднийг шинэчилж, өөрчилсөн,

шинэ хүн болгон шинэчилж, өөрчилсөн.

Зүрх сэтгэлдээ сэтгэлийн хөдөлгөөн илэрхийлдэггүй хэн байх вэ?

Зүрх сэтгэлдээ хайр илэрхийлдэггүй хэн байх вэ?

Бурханд магтаал өргөхийн тулд та бүжиглэж, би хажууд нь алгаа ташна.

Бид дэлхийн, гэр бүлийн, махан биеийн ачааллын хил хязгаарыг давж гарсан;

бие биеэ хайрласнаар бид үнэхээр тансаг сайхан байдаг!

Өнгөрсөн хуучин амьдрал хэзээ ч эргэж ирэхгүй, алтан цаг хугацаа өмнө байна.

Алтан цаг хугацаа өмнө хүлээж байна.

Би өөрийн үүргээ гүйцэтгэх, гэрчлэгч байх нь үнэхээр тааламжтай;

бид үнэний талаар нөхөрлөдөг, чөлөөлөгдсөн, эрх чөлөөтэй.

Бурханы хүмүүс шинэ амьдралыг эдэлнэ;

хүний хурц, гэгээлэг амьдрал над руу долгилон байна.

Би өөрийн үүргээ гүйцэтгэх, гэрчлэгч байх нь үнэхээр тааламжтай;

бид үнэний талаар нөхөрлөдөг, чөлөөлөгдсөн, эрх чөлөөтэй.

Бурханы хүмүүс шинэ амьдралыг эдэлнэ;

хүний хурц, гэгээлэг амьдрал над руу долгилон байна.

Бодтой Бурханд би мөнхөд шүтэн мөргөнө!

Халлелуяа!

"Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя" номоос

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах