Христийн сүмийн дуу “Ариун Сүнсний ажлыг дуулгавартай дагавал төгс болгуулах замд орно” (Lyrics)

2020-08-16

Бурханы ашигладаг зарим хүн дээр

Ариун Сүнс ажиллаад зогсохгүй,

чуулган дотор бүр ч их ажилладаг.

Тэр хэн дээр ч ажиллах боломжтой.

Өнөөдөр чи Түүний ажлыг мэдэрч магад,

өөр хүн дээр ажиллах үед нь Түүнийг дага.

Өнөөгийн гэрлийг дагах тусам

өөрийн чинь амь улам боловсорч, өснө.

Бурхан хүн дээр ажиллаж байвал

тэр нь ямар ч хүн байсан зүгээр л дага.

Туршлагыг нь өөрийнхөөрөө дамжуулж суралц,

тэгвэл бүр ч өндөр дээд зүйл чинийх болно.

Ингэвэл чи илүү хурдацтай ахиц гаргана.

Ийнхүү амиа улам өсгөж болно.

Хүнийг төгс болгох зам энэ билээ.

Хүнийг төгс болгох зам энэ билээ.

Ариун Сүнсний ажилд захирагд,

тэгвэл төгс болох замыг олно.

Бурхан чамайг хэнээр дамжуулж төгс болгох,

хэрхэн чамд ойлголт өгөхийг чи мэдэхгүй.

Зөв замаар чи алхаж чадвал

Бурханаар төгс болгуулах найдвар бий,

тэгвэл чи бүх зүйлд гэгээрнэ.

Эс тэгвэл ирээдүй чинь бүүдийж, харанхуйлна.

Бурхан хүн дээр ажиллаж байвал

тэр нь ямар ч хүн байсан зүгээр л дага.

Туршлагыг нь өөрийнхөөрөө дамжуулж суралц,

тэгвэл бүр ч өндөр дээд зүйл чинийх болно.

Ингэвэл чи илүү хурдацтай ахиц гаргана.

Ийнхүү амиа улам өсгөж болно.

Хүнийг төгс болгох зам энэ билээ.

Хүнийг төгс болгох зам энэ билээ.

Бусад хүнд Ариун Сүнс юу ч илчиллээ гэсэн,

үүнээс суралцаж, өөрийн амь болго,

тэгвэл чи бусдыг үүгээр хангаж чадна.

Бурхан хүн дээр ажиллаж байвал

тэр нь ямар ч хүн байсан зүгээр л дага.

Туршлагыг нь өөрийнхөөрөө дамжуулж суралц,

тэгвэл бүр ч өндөр дээд зүйл чинийх болно.

Ингэвэл чи илүү хурдацтай ахиц гаргана.

Ийнхүү амиа улам өсгөж болно.

Хүнийг төгс болгох зам энэ билээ.

Хүнийг төгс болгох зам энэ билээ.

IV

Үгийг тоть шиг давтах нь туршлага биш;

бусдын гэрэлтүүлэлтээс хэрэгжүүлэх зам ол.

Тэгээд туршлага, мэдлэгээ хуваалц.

Тэгвэл чиний аминд илүү тустай.

Бурханаас ирдэг бүхэнд ийнхүү захирагд,

Бурханы хүслийг эрж, бүх зүйлээс суралц,

ингэвэл чиний амь боловсорч, өснө.

Ийм хэрэгжүүлэлт эрчимтэй өсөлтөд хүргэнэ.

Бурхан хүн дээр ажиллаж байвал

тэр нь ямар ч хүн байсан зүгээр л дага.

Туршлагыг нь өөрийнхөөрөө дамжуулж суралц,

тэгвэл бүр ч өндөр дээд зүйл чинийх болно.

Ингэвэл чи илүү хурдацтай ахиц гаргана.

Ийнхүү амиа улам өсгөж болно.

Хүнийг төгс болгох зам энэ билээ.

Хүнийг төгс болгох зам энэ билээ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах