“Хаалга тогшиж байна” киноны клип: Эзэнийг угтан авахдаа ямар алдааг хамгийн амархан гаргадаг вэ?

“Хаалга тогшиж байна” киноны клип: Эзэнийг угтан авахдаа ямар алдааг хамгийн амархан гаргадаг вэ?

692 |2018-10-14

Эх хувийг нь үзэх

Шашны хүрээн дэх олон итгэлтэй хүмүүс пасторууд, ахлагчдын хэлдэг “Бурханы бүх үг болон ажил Библид байдаг. Бурханы ямар ч үг Библиэс гадна гарч ирэх боломжгүй” гэсэн үгэнд итгэдэг. Гэхдээ энэ баталгаанд библийн үндэслэл байна уу? Эзэн Есүс эдгээр үгийг хэлсэн үү? Илчлэлд “Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” хэмээн олон удаа зөгнөсөн байдаг. Эзэний үг үүнийг маш тодорхой хэлдэг: Эзэн эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэх үедээ дахин ярих болно. Эзэний ирэлтийг угтан авах хэрэг явдал дээр, хэрвээ бид Библиэс холдож, Сүнс чуулгануудад юу айлдаж буйг эрж хайхгүй бол Эзэнийг угтан авч чадах уу?  

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах