Өдөр тутмын Бурханы үг: Бурханыг мэдэх нь | Эшлэл 13

2021-04-01

Бурханы хандлагыг ойлгох болон Бурханы талаарх бүх буруу үзлийг орхих

Та нарын одоо итгэж байгаа энэ Бурхан нь ямар төрлийн Бурхан болохыг та нар хэзээ нэгэн цагт бодож үзсэн үү? Муу хүн муу зүйл хийж буйг хараад Тэр дургүйцэх үү? (Тэр дургүйцнэ.) Тэр мэдлэггүй хүмүүсийн алдааг харах үедээ Түүний хандлага ямар байдаг вэ? (Гунигтай.) Түүний тахилыг хүмүүс хулгайлж байхыг Тэр харах үедээ Түүний хандлага ямар байдаг вэ? (Тэр тэдэнд дургүйцнэ.) Энэ нь бүгд маш ойлгомжтой, тийм үү? Хэн нэгэн хүн Бурханд итгэх итгэлдээ хайхрамжгүй байж, үнэний хойноос огт эрж хайхгүй байхыг харах үедээ Бурханы хандлага ямар байдаг вэ? Энэ талаар та нар бүрэн итгэлтэй биш байна, тийм үү? Хайхрамжгүй байдал бол нүгэл биш хандлага бөгөөд энэ нь Бурханыг гомдоохгүй. Үүнийг алдаа эндэл гэж тооцох ёсгүй гэж хүмүүс итгэдэг. Тэгвэл чи Бурханы хандлагыг юу гэж бодож байна вэ? (Тэр үүнд хариу үзүүлэх хүсэлгүй байна.) Хариу үзүүлэх хүсэлгүй байх—энэ ямар хандлага вэ? Энэ нь Бурхан эдгээр хүмүүсийг дорд үзэж, эдгээр хүмүүсийг үл тоомсорлоно! Тэдэнд хүйтэн хөндий хандсанаар Бурхан эдгээр хүмүүстэй харьцана. Түүний арга зам нь, гэгээрэл, гэрэлтүүлэг, цээрлүүлэлт эсвэл сахилга бат зэрэг ямар ч ажлыг тэдэн дээр хийлгүйгээр тэднийг үл ойшоох юм. Ийм төрлийн хүн ердөө Бурханы ажлын тооцоонд ордоггүй. Түүний зан чанарыг хилэгнүүлж, Түүний засаг захиргааг доромжилдог хүмүүст хандах Бурханы хандлага ямар байдаг вэ? Туйлын их жигшил зэвүүцэл! Түүний зан чанарыг хилэгнүүлсэндээ гэмшдэггүй хүмүүст Бурхан туйлын их хилэгнэдэг. “Хилэгнэсэн” гэдэг нь зөвхөн мэдрэмж; сэтгэлийн байдал; энэ нь тодорхой хандлагыг төлөөлж чадахгүй. Гэхдээ энэ мэдрэмж, энэ сэтгэлийн байдал нь энэ хүний үр дүнг тодорхойлно: Энэ нь Бурханыг туйлын их жигшил зэвүүцлээр дүүргэх болно! Энэ их жигшил зэвүүцлийн үр дагавар юу вэ? Энэ нь, Бурхан энэ хүнийг үл тоомсорлон, тухайн нөхцөлд тэдэнд хариу үзүүлэхгүй байх юм. Тэр тэднийг залхаан цээрлүүлэлтийн явцад ангилагдахыг нь хүлээх болно. Энэ нь ямар утгатай вэ? Энэ хүнд үр дүн байсаар байх уу? Бурхан энэ төрлийн хүнд хэзээ ч үр дүн өгөхийг зорьдоггүй! Иймээс Бурхан энэ төрлийн хүнд одоогоор хариу үзүүлэхгүй байгаа нь хэвийн хэрэг биш гэж үү? (Тийм.) Энэ төрлийн хүн одоо хэрхэн бэлтгэх ёстой вэ? Тэд өөрсдийн зан байдал болон өөрсдийн үйлдсэн муу үйлдлийнхээ сөрөг үр дагаврыг үүрэхдээ бэлтгэх ёстой. Энэ нь, энэ төрлийн хүмүүст барьж буй Бурханы хариу юм. Иймээс Би одоо энэ төрлийн хүнд: Төөрөгдөлтэйгээ цаашид битгий зууралд мөн хоосон мөрөөдөлд цаашид бүү авт хэмээн тодорхой хэлж байна. Бурхан хүмүүст үргэлжид хүлээцтэй хандахгүй; Тэр тэдний гэм буруу, дуулгаваргүй байдлыг үргэлжид тэсвэрлэхгүй. Зарим хүмүүс хэлэхдээ: “Би иймэрхүү цөөн хэдэн хүмүүсийг харсан. Залбирах үедээ тэд ялангуяа Бурханы улмаас сэтгэл нь хөдөлж, гашуунаар уйлдаг. Мөн тэд ихэвлэн маш аз жаргалтай байдаг; тэдэнд Бурхан хамт байх, Бурханы удирдамж байгаа мэт харагддаг” гэдэг. Тийм утгагүй зүйл бүү ярь! Гашуунаар уйлж байгаа гэдэг нь заавал Бурханы улмаас сэтгэл нь хөдөлсөн эсвэл Бурханы удирдамжтай байх нь байтугай Бурхан түүнтэй хамт байгаа гэсэн үг биш. Хэрвээ хүмүүс Бурханыг уурлуулбал Бурхан тэднийг удирдан чиглүүлсээр байх уу? Ерөнхийдөө, Бурхан хэн нэгнийг таягдаж, тэднийг орхихоор шийдсэн бол тэр хүнд аль хэдийн үр дүн байхгүй болдог. Залбирах үедээ тэд өөртөө хичнээн сэтгэл хангалуун байх нь, өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ Бурханд хичнээн их итгэдэг байх нь хамаагүй; энэ нь нэгэнт чухал биш болсон байдаг. Чухал зүйл бол, Бурханд ийм итгэл хэрэггүй бөгөөд Бурхан энэ хүнийг аль хэдийн цааш түлхсэн байдаг. Дараа нь тэдэнтэй хэрхэн харьцах вэ гэдэг нь ч мөн чухал биш. Юу чухал вэ гэвэл, энэ хүн Бурханыг уурлуулах мөчид, тэр хүний үр дүн хэдийнээ тодорхойлогддог. Хэрэв Бурхан энэ төрлийн хүнийг аврахгүй гэж шийдсэн бол тэд шийтгэгдэхээр үлддэг. Энэ бол Бурханы хандлага юм.

Хэдийгээр Бурханы мөн чанарын нэг хэсэг нь хайр бөгөөд Тэр хүн бүхэнд өршөөл үзүүлдэг боловч Түүний мөн чанар нь мөн тархан чанар гэдгийг хүмүүс орхигдуулж, мартдаг. Түүнд хайр байгаа гэдэг нь хүмүүс Түүнийг дураараа гомдоож болдог, Түүнд ямар ч мэдрэмж эсвэл ямар нэг хариу үйлдэл байхгүй гэсэн үг биш юм. Түүнд өршөөл бий гэдэг нь Түүний хувьд хүмүүст хэрхэн хандах талаар ямар ч зарчим байхгүй гэсэн үг биш билээ. Бурхан бол амьд; Тэр үнэхээр оршдог. Тэр бол төсөөллийн хүүхэлдэй эсвэл өөр ямар нэг зүйл биш. Тэр оршдог болохоор, бид үргэлж Түүний зүрх сэтгэлийн дуу хоолойг анхааралтай сонсож, Түүний хандлагад анхаарал хандуулж, Түүний мэдрэмжийг ойлгох ёстой. Бурханыг тодорхойлохын тулд бид хүмүүсийн төсөөллийг ашиглах ёсгүй бөгөөд бид хүмүүсийн бодол, хүслийг Бурханд тулгаж, хүн төрөлхтөнд хандахдаа хүний хэв маяг, үзэл бодлыг ашиглахад Түүнийг хүргэх ёсгүй. Хэрвээ чи тэгвэл, чи Бурханыг уурлуулж, чи Бурханы хилэнг хөдөлгөж, чи Бурханы эрхэм чанарыг сорьж байна! Тиймээс, энэ асуудал хир хүнд болохыг ойлгосныхоо дараа энд байгаа хүн нэг бүр өөрсдийн үйлдэлдээ анхаарал болгоомжтой байхыг Би шаардаж байна. Хэлж ярьж байгаадаа ч мөн анхаарал болгоомжтой бай. Бурханд хэрхэн хандаж байгаагийн чинь тухайд бол, чи хэдийчинээ анхаарал болгоомжтой байна, төдийчинээ сайн! Бурханы хандлага юу болохыг чи ойлгохгүй байх үедээ, хайхрамжгүй бүү ярь, өөрийн үйлдэлдээ хайхрамжгүй бүү бай, мөн хайхрамжгүйгээр бүү муу нэр өг. Үүнээс илүүгээр, дур зоргоороо бүү дүгнэлтэнд хүр. Үүний оронд чи хүлээж, эрж хайх ёстой; энэ нь мөн Бурханаас эмээж, муугаас зайлахын илрэл юм. Хэрвээ чи юун түрүүнд энэ зүйлийг биелүүлж, юун түрүүнд энэ хандлагыг эзэмшиж чадвал Бурхан чиний тэнэглэлийн төлөө, чиний мэдлэггүй байдлын төлөө болон чиний бодлогогүй байдлын чинь төлөө чамайг буруушаахгүй. Үүний оронд, Бурханыг гомдоохоос айх өөрийн айдас, Бурханы цаад санааг хүндлэх чиний хүндлэл, Түүнд дуулгавартай байхад бэлэн чиний хандлагын улмаас Бурхан чамайг санаж, чамайг удирдан чиглүүлж, гэгээрүүлж эсвэл чиний боловсроогүй байдал болон мэдлэггүй байдлыг тэвчих болно. Эсрэгээрээ, Түүнд хандах чиний хандлага хүндлэлгүй байж—дур зоргоороо Бурханыг шүүж, дур зоргоороо Бурханы санаа бодлыг таамаглаж, тодорхойлж байвал—Бурхан чамд ял шийтгэл, сахилга бат бүр гэсгээлт ч оногдуулах болно; эсвэл Тэр чамд тушаал өгөх болно. Магадгүй энэ тушаалд чиний үр дүн багтаж ч байж болно. Тиймээс Би үүнийг дахин нэг удаа цохон тэмдэглэж, Бурханаас ирж байгаа бүх зүйлд анхаарал, болгоомжтой байхыг энд байгаа бүх хүнд мэдэгдэхийг хүсэж байна. Хайхрамжгүй бүү ярь мөн өөрсдийн үйлдэлдээ бүү хайхрамжгүй бай. Чи ямар нэгэн зүйл хэлэхээсээ өмнө бодох ёстой: Үүнийг хийх нь Бурханыг уурлуулах уу? Ингэж хийх нь Бурханаас эмээж байгаа хэрэг үү? Энгийн асуудлуудын хувьд ч, чи эдгээр асуултуудыг үнэхээр ойлгохоор оролдож, тэдгээрийг үнэхээр бодож үзэх ёстой. Хэрвээ чи хаа явсан газраа, бүх зүйл дээр, цаг ямагт, ялангуяа өөрийнхөө ойлгодоггүй асуудлуудын хувьд эдгээр зарчмуудын дагуу үнэхээр хэрэгжүүлбэл, Бурхан чамайг үргэлж удирдан чиглүүлэх бөгөөд чамд дагах замыг чинь үргэлж өгөх болно. Хүмүүс юу харуулж байх нь хамаагүй, Бурхан энэ бүгдийг тодорхой, ив ил хардаг бөгөөд Тэр эдгээр үзүүлж буй байдлын талаарх нарийн зөв, тохиромжтой үнэлгээгээр чамайг хангах болно. Чи сүүлийн шалгалтыг туулсны дараа, Бурхан чиний үр дүнг тодорхойлохын тулд чиний бүх зан байдлыг бүрэн нэгтгэж дүгнэдэг. Энэ үр дүн нь бүх хүнийг ямар ч эргэлзээгүйгээр итгүүлдэг. Би та нарт юу хэлэхийг хүсэж байна вэ гэвэл, та нарын үйл хэрэг болгон, та нарын үйлдэл болгон, та нарын бодол болгон та нарын хувь заяаг шийддэг.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах