Христийн сүмийн дуу “Шүүлт бол хүнийг төгс болгох Бурханы гол арга” (Lyrics)

2020-08-13

Бурхан яаж хүнийг төгс болгодог вэ?

Өөрийн зөвт зан чанараар!

Бурханы зан чанар нь,

зөвт байдал, сүр жавхлан,

уур хилэн, хараал, шүүлтээс бүрддэг.

Тэр шүүлтээр хүнийг төгс болгодог.

Зарим хүмүүс ойлгодоггүй,

яагаад Бурхан хүнийг

төгс болгохдоо зөвхөн хараал, шүүлтээр дамжуулж

төгс болгодог юм бэ гэж асуудаг.

Бурханаар хараагдвал хүн үхэхгүй гэж үү?

“Бурхан хүнийг шүүвэл хүн яллагдахгүй юу?”

Хүн яаж төгс болгуулах юм бэ? гэлцдэг.

Энэ үгсийг хэлэгчид

Бурханы ажлыг мэддэггүй хүмүүс.

Бурхан яаж хүнийг төгс болгодог вэ?

Өөрийн зөвт зан чанараар!

Бурханы зан чанар нь,

зөвт байдал, сүр жавхлан,

уур хилэн, хараал, шүүлтээс бүрддэг.

Тэр шүүлтээр хүнийг төгс болгодог.

Бурханы хараадаг зүйл бол дуулгаваргүй зан,

Түүний шүүдэг зүйл бол хүний бүх нүгэл.

Тэр хатуу ширүүн, эрч хүчтэй ярьдаг ч

хатуу үгээрээ хүний уг чанарыг илчилдэг.

Ийм шүүлтээр хүн

махан биеийн мөн чанарыг харж,

Бурханд дуулгавартай бууж өгдөг.

Бурхан яаж хүнийг төгс болгодог вэ?

Өөрийн зөвт зан чанараар!

Бурханы зан чанар нь,

зөвт байдал, сүр жавхлан,

уур хилэн, хараал, шүүлтээс бүрддэг.

Тэр шүүлтээр хүнийг төгс болгодог.

Хүний нүгэлт махан бие Сатаных,

дуулгаваргүй, Бурханаар гэсгээгддэг.

Тиймээс хүн өөрийгөө мэдэхийн тулд

Бурханы шүүлт хүн дээр буух ёстой.

Бүх цэвэршүүлэлтийг ашиглах ёстой.

Тэр үед л Бурханы ажил үр дүнгээ өгнө.

Шүүлт бол хүнийг төгс болгох

Бурханы үндсэн арга.

Бурхан яаж хүнийг төгс болгодог вэ?

Өөрийн зөвт зан чанараар!

Бурханы зан чанар нь,

зөвт байдал, сүр жавхлан,

уур хилэн, хараал, шүүлтээс бүрддэг.

Тэр шүүлтээр хүнийг төгс болгодог.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах