“Эргэн ирсэн тэр хэн бэ” киноны клип:  Христийн Суудлын ѳмнө шүүлт туулсан тухай гэрчлэлүүд

“Эргэн ирсэн тэр хэн бэ” киноны клип: Христийн Суудлын ѳмнө шүүлт туулсан тухай гэрчлэлүүд

695 |2018-10-12

Эх хувийг нь үзэх

(Монгол хэлээр)“Эргэн ирсэн тэр хэн бэ” киноны клип: Христийн Суудлын ѳмнө шүүлт туулсан тухай гэрчлэлүүд

Биднийг Эзэнд итгэмэгц хэдийгээр нүгэл маань цагаатгагдсан ч, бид өдөр бүр нүгэл үйлдэж, нүглээ улайж, бүгд дахин ямар ч нүгэл үйлдэхгүй эсвэл Бурханыг үл ойшоохгүй тэр цаг хугацааг хүсэн хүлээж нүгэл дунд амьдарсаар байна. Эцсийн өдрүүдэд, Төгс Хүчит Бурхан бидний сатанлаг зан чанар болон нүгэлт уг чанарыг шийдэхийн тулд Өөрийн шүүлтийн ажлыг хийдэг. Сонс! Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы ах, эгч нар, Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг туулсан тухай өөрсдийн гэрчлэлийг болон энэ нь тэдний зан чанарыг хэрхэн өөрчилсөн тухай хуваалцдаг.

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах