Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Magtan duu MV“Бурханд сэтгэлээ уудалъя” Praise and worship (solongos duu)Magtan duu MV“Бурханд сэтгэлээ уудалъя” Praise and worship (solongos duu) Чуулганы магтан дуу MV “Үнэнч хүмүүс л хүний төрхтэй байдаг ” (Worship Song)Чуулганы магтан дуу MV “Үнэнч хүмүүс л хүний төрхтэй байдаг ” (Worship Song) Magtan duu MV “Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг” (Worship)Magtan duu MV “Эцсийн өдрүүдийн бие махбодтой болсон Бурхан үндсэндээ үгийн ажил хийдэг” (Worship) Магтан дуу 2018 “Үнэнч хүмүүс л хүний дүр төрхтэй байдаг” Бурханы үгээр дахин төрөх боломж олгосоМагтан дуу 2018 “Үнэнч хүмүүс л хүний дүр төрхтэй байдаг” Бурханы үгээр дахин төрөх боломж олгосо Христийн сүмийн шинэ магтан дуу | “Би Бурханыг дагахаар шийдсэн” | Эзэн бол миний тусламжХристийн сүмийн шинэ магтан дуу | “Би Бурханыг дагахаар шийдсэн” | Эзэн бол миний тусламж Их Эзэн бол миний Амьд Аврагч | “Хэрэв Бурхан намайг авраагүй бол” | Христ сүмийн магтал дууИх Эзэн бол миний Амьд Аврагч | “Хэрэв Бурхан намайг авраагүй бол” | Христ сүмийн магтал дуу Амьдралын утга учрыг ол – “Хүн хэний төлөө амьдрах хэрэгтэй вэ?”Амьдралын утга учрыг ол – “Хүн хэний төлөө амьдрах хэрэгтэй вэ?” Шинэ амьдрал эхэл – “Бурханы хайр татам байдлыг би харсан”Шинэ амьдрал эхэл – “Бурханы хайр татам байдлыг би харсан” Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрла – “Би мөнхийн мөнхөд Бурханыг хайрлана ”Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрла – “Би мөнхийн мөнхөд Бурханыг хайрлана ” Бүх амьдралаараа Бурханыг хайрла – “Хайрт минь, намайг хүлээгээрэй”Бүх амьдралаараа Бурханыг хайрла – “Хайрт минь, намайг хүлээгээрэй” Сайн мэдээний хөгжим “Бурхан намайг авраагүй бол”Сайн мэдээний хөгжим “Бурхан намайг авраагүй бол”

Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрла – “Би мөнхийн мөнхөд Бурханыг хайрлана ”

Хаанчлалын цуврал клипүүд   1151  

Танилцуулга

Өө Бурхан минь! Таны үгс намайг Тань руу буцаан хөтөлсөн.

Таны хаанчлалд би өдөр шөнийн алинд ч бэлтгэл хийдэг.

Үнэхээр олон шалгалт, өвдөлт, үнэхээр олон зовлон гамшиг.

Би олон удаа нулимсаа урсгасан, хүчтэй шаналал мэдэрсэн,

Олон ч удаа Сатаны урхинд унасан.

Гэхдээ Та надаас хэзээ ч холдон яваагүй.

Та намайг олон зовлон зүдгүүр дунд удирдан гарсан,

Та намайг олон аюулаас хамгаалсан.

Та намайг хайрласныг би одоо мэддэг.


Өө Бурхан минь! Та намайг шинэ амьдрал руу хөтөлсөн.

Таны үгийг эдэлж би Таны хүслийг ойлгосон.

Таны үгс намайг шүүж, гэсгээж, намайг ялзралаас цэвэрлэдэг.

Шалгалтууд дунд би Танд дуулгавартай байхыг сурсан.

Бурханы үгэн дунд өсөж том болоод би Бурханыг мэдэхээр ирсэн.

Таны гэрчлэл, алдар суугийн төлөө би үүргээ гүйцэтгэх хүсэлтэй.

Таныг би бүх цаг үед хайрлана.

Ерөөгдсөн ч, хараагдсан ч бай, Таны өгөөмөр сэтгэлд би аз жаргалтай байна.

Танд би үнэн хайрыг өгнө, Таныг хүлээлгэхийг зөвшөөрөхгүй.

Би Tанд ариун хайр өгнө, миний хайрыг эдлээрэй.

Танд би бүх хайраа өгнө, миний хайрыг авахыг Танд зөвшөөрнө.

Таныг би бүх цаг үед хайрлана;

Таны сэтгэлийг тааламжтай байлгах нь миний хүсэл.


"Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя" номоос

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд