Магтан дууны бүжиг “Бүтээгдсэн зүйлийн зүрх сэтгэлийн дуу”

2024-05-25

I

Олон удаа би хашхирахыг хүссэн ч тохиромжтой газар байсангүй.

Олон удаа би чанга дуулахыг хүссэн ч огтхон ч аялгуу олоогүй.

Олон удаа би бүтээгдсэн зүйлийн хайраа илэрхийлэхээр эрмэлзсэн.

Xаа сайгүй эрж, хайсан ч

хэлэх үгээ олж чадсангүй.

Төгс Хүчит Бурхан, Төгс Хүчит Бурхан, Та миний сэтгэл дэх хайр.

Зүрх минь булгилж, гар минь бүжиж, энэ дэлхийд ирснийг тань магтдаг.

II

Хүн тоос шорооноос бий болсон, ямар ч амьгүй, ямар ч амьгүй.

Бурхан хүнийг бүтээж, хүнд амийн амьсгал өгч,

тийнхүү тэд газар дээр амьдрах болсон.

Сатан хүнийг завхруулж, хүний эрүүл ухаан,

мөс чанар алдагдсан нь хэчнээн уйтай.

Үеэс үеийн турш тэд өдий хүртэл доройтсоор ирсэн.

Төгс Хүчит Бурхан, Төгс Хүчит Бурхан, Та миний сэтгэл дэх хайр.

Тоос шороо ч гэлээ би Таны алдар суутай царайг харж чадна.

Танд сөгдөж, шүтэн мөргөхгүй байж би яахан чадах билээ?

III

Бурхан хүнийг бүтээсэн, бас хайрладаг.

Тэднийг аврахаар Бурхан дахин махбод болсон.

Та доромжлол, элдэв янзын хавчлагыг туулж,

амьдралын сайхан, гашуун бүхнийг амссан нь

хүнийг үзэсгэлэнт хүрэх газар аваачихын төлөө билээ.

Ийм авралыг бидэнд авчирсан байхад бид Түүнд эцэс төгсгөлгүй

талархахгүй байж яахан чадах билээ?

Төгс Хүчит Бурхан, Төгс Хүчит Бурхан, Та миний сэтгэл дэх хайр.

Би гүн гүнзгий завхарсан атал Та өнөөдөр намайг аварсан.

Танд сөгдөж, шүтэн мөргөхгүй байж би яахан чадах билээ?

IV

Өнөөдөр би аврагдаж, зөв замд орсон,

энэ бол Бурханы нигүүлсэл, ерөөлийн л ач.

Би Бурханы үгийг эдэлж, Бурханы шүүлтийг туулдаг.

Би Бурханы зөвт, ариун байдлыг мэддэг.

Элдэв янзын хавчлага, шаналал зовлонг туулаад

Бурхан л хамгийн хайр татам гэдгийг би ухаардаг.

Бурханы ажлыг туулаад би цэвэрлэгдэж, эцэст нь гэрэлд амьдардаг.

Төгс Хүчит Бурхан, Төгс Хүчит Бурхан, Та миний сэтгэл дэх хайр.

Таны зохицуулалтад дуулгавартай байж, Таны санаа зорилгыг хангаснаар

би өөрөө дахиж сонгохоо болино.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя”-аас

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах