“Сайн мэдээний элч” киноны клип: Христ бол бие махбодтой болсон Бурхан юм (Монгол хэлээр)

2019-01-24

“Сайн мэдээний элч” киноны клип: Христ бол бие махбодтой болсон Бурхан юм (Монгол хэлээр)


Сүүлийн хоёр мянган жилийн турш, Эзэнд итгэгчид хэдийгээр Эзэн Есүс бол Христ, Тэр бол бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг мэдэж байсан боловч Бурхан бие махбодтой болох нь үнэндээ юу болох тухай болон бие махбодтой болсон Бурханыг хэрхэн мэдэх ёстой вэ гэдэгтэй холбоотой үнэний нууцыг ойлгож чадаагүй юм. Ийм учраас эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан шүүлтийн ажлаа хийхээр махбод болох үед зарим хүн Түүнийг жирийн л нэг хүн мэт үзэж, Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан. Ийм маягаар хүмүүс Бурханы эцсийн өдрүүдийн авралыг алдах тун магадлалтай. Бие махбодтой болохын үнэнийг ойлгох нь Эзэний эргэн ирэлтийг угтан авахад шийдвэрлэх чухал гэдэг нь илэрхий юм.Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах