Христийн сүмийн дуу “Бурханд итгэдэг бол зүрх сэтгэлээ Түүнд өг” (Lyrics)

2020-08-10

Чи Бурханд итгэдэг тул

зүрх сэтгэлээ Түүнд өгөх ёстой.

Зүрх сэтгэлээ өргөн баривал

цэвэршүүлэлтийн үеэр чи

Бурханыг үгүйсгэж, орхихгүй.

Бурхантай харилцах харилцаа чинь

улам хэвийн болно.

Бурхантай ярих яриа чинь

улам байнгын, илүү дотно болох болно.

Хэрэв үргэлж ийм маягаар хэрэгжүүлбэл чи,

Бурханы гэрэлд илүү их амьдарна.

Бурханы үгсээр илүү их удирдуулна,

зан чанар чинь илүү их өөрчлөгдөнө.

Чиний мэдлэг өдөр өдрөөр хуримтлагдана.

Цаг нь болж, Бурханы шалгалт

гэнэт чамд тохиолдох үед

чи Бурханы дэргэд зогсохоор барахгүй,

Түүнд гэрчлэл хийх болно.

Тэгээд чи яг Иов шиг, яг Петр шиг хүн болно.

Чи Бурханд итгэдэг тул

зүрх сэтгэлээ Түүнд өгөх ёстой.

Зүрх сэтгэлээ өргөн баривал

цэвэршүүлэлтийн үеэр чи

Бурханыг үгүйсгэж, орхихгүй.

Бурхантай харилцах харилцаа чинь

улам хэвийн болно.

Бурхантай ярих яриа чинь

улам байнгын, илүү дотно болох болно.

Чи Бурханд гэрчлэл хийснээр

Түүнийг үнэхээр хайрладаг нэгэн болно.

Чи Түүний төлөө, чи амиа зориулж,

Түүний гэрч болох болно.

Чи Бурханы хайртай нэгэн болно,

Бурханы хайртай нэгэн болно.

Чи Бурханд итгэдэг тул

зүрх сэтгэлээ Түүнд өгөх ёстой.

Зүрх сэтгэлээ өргөн баривал

цэвэршүүлэлтийн үеэр чи

Бурханыг үгүйсгэж, орхихгүй.

Бурхантай харилцах харилцаа чинь

улам хэвийн болно.

Бурхантай ярих яриа чинь

улам байнгын, илүү дотно болох болно.

Цэвэршүүлэлт туулсан хайр,

эмзэг биш, харин хүчтэй.

Бурхан чамайг хэзээ, хэрхэн

шалгалтад оруулахаас үл хамааран,

амьдрах, үхэх эсэхээ чи огт бодохгүй.

Чи Бурханы төлөө бүгдийг хойш тавьж,

бүгдийг баяртайгаар тэвчинэ.

Тиймээс хайр чинь цэвэр, итгэл чинь бодитой,

тэгээд Бурхан чамайг хайрлах болно.

Тэр үед л чи Бурханаар

төгс болгуулсан нэгэн болж чадна.

Чи Бурханд итгэдэг тул

зүрх сэтгэлээ Түүнд өгөх ёстой.

Зүрх сэтгэлээ өргөн баривал

цэвэршүүлэлтийн үеэр чи

Бурханыг үгүйсгэж, орхихгүй.

Бурхантай харилцах харилцаа чинь

улам хэвийн болно.

Бурхантай ярих яриа чинь

улам байнгын, илүү дотно болох болно.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах