Магтан дууны бүжиг “Бурханыг магтах гэж бид баяр хөөртэйгөөр цугладаг”

2024-03-14

Шагшин магт, баярлан хөөр!

Шагшин магт, баярлан хөөр!

Шагшин магт, баярлан хөөр!

Шагшин магт, баярлан хөөр!

Бурханы зан чанар маш хайр татам.

Бурханд гэрчлэл хийж, Бурханыг магтах нь бидний үүрэг.

Ах эгч нар аа, бид хамтдаа маш аз жаргалтай.

Бөмбөрөө нүдэж, хамт дуулан бүжиглэж,

бие махбодтой болсон Бурхан шинэ эрин эхлүүлснийг магтъя.

Бурхан Өөрөө бидний дунд ажиллаж, үг хэлдэг,

хүний зөв шударга бус байдлыг шүүж, бидний завхралыг илчилдэг.

Бид Бурханы илрэлттэй нүүр тулдаг.

Бурханы зан чанар өршөөнгүй, зөвт, сүр жавхлантай.

Бид уухайлж, шагшин магтдаг.

Бүх алдар суу Төгс Хүчит Бурханд байх болтугай.

Чангаар Бурханыг магтъя, тэгвэл бид хүчтэй болно!

Дуулж бүжиглэх тусмаа бид улам баяр хөөртэй болно.

Үнэнч зүрх сэтгэлээр магтдаг хүмүүс л Бурханыг хайрладаг.

Хурдхан Бурханд гэрчлэл хийж, Бурханыг магт.

Бид Бурханы шүүлтийг хүлээн авч,

Бурханы цэвэрлэгээ, төгс болголтыг олж авсан.

Бид үнэхээр ерөөгдөж, Бурханы агуу авралыг хүртсэн.

Шагшин магт, баярлан хөөр!

Шагшин магт, баярлан хөөр!

Шагшин магт, баярлан хөөр!

Шагшин магт, баярлан хөөр!

Бурханы зан чанар маш хайр татам.

Бурханд гэрчлэл хийж, Бурханыг магтах нь бидний үүрэг.

Бурханы үйл бүрэн илчлэгдсэн.

Бурхан төгс хүчтэй, мэргэн ухаантай.

Бурхан бүлэг ялагчдыг бүрэн төгс болгосон,

Сатан бүрэн шившиглэгдэж, ялагдсан.

Бурхан агуу нигүүлслээрээ хүнийг аварсан.

Бүрэн үнэмшсэн бид чин сэтгэлээсээ мэхийн шүтэн мөргөнө,

Бурханыг бид үргэлж дуулгавартай дагана.

Бүх бүтээгдсэн зүйл баярлан хөөрнө.

Бид чин сэтгэлээсээ Бурханыг магтана.

Бурхан газар дээр алдрыг олж авсан тул бид Бурханыг магтана.

Бурханыг магтахаар бид цуглана.

Бурханыг магтахаар бид цуглана.

Бурханыг магтахаар бид цуглана.

Бурханыг магтахаар бид цуглана.

Бурханыг магтъя. Бурханыг магтъя.

Бурханыг магтъя. Бурханыг магтъя.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя”-аас

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах