Киноны онцлох хэсэг: Шашны ертөнц дэх эзгүйрэл яагаад ийм өргөн тархаж байна вэ? (Монгол хэлээр)

633 |2019-01-08

Эх хувийг нь үзэх

Шашны ертөнц одоо бүхэлдээ ноцтой өлсгөлөн туулж байна, тэд Ариун Сүнсний ажил, эсвэл Эзэний оршихуйтай хамт байхаа больж, улам их ёрын муу зүйлийг хийж, итгэгчдийн итгэл, хайр сэтгэл суларч, хүйтэн болж байна. Цаашилбал, дэлхий даяар гамшгууд улам ноцтой болж, Эзэн эцсийн өдрүүдэд эргэн ирнэ гэсэн зөгнөлүүд аль хэдийн биелээд байна. Иймээс Бурханд үнэнчээр итгэж, Бурханы илрэлтээр цангадаг хүмүүсийг дахин нэгэнтээ Бурханы өмнө ирүүлж, авралын замаар алхуулахын тулд чуулгануудын эзгүйрлийн үндсэн шалтгааныг бид яаж шийдвэрлэх вэ? Чуулгануудын эзгүйрлийн ауудлыг яаж шийдвэрлэхийг энэхүү богино видео тантай хамт судлах болно.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах