“Амийн ус Сэнтийнээс урсдаг” киноны онцлох хэсэг: Бурханы ажлын мөрийг хэрхэн хайх вэ

“Амийн ус Сэнтийнээс урсдаг” киноны онцлох хэсэг: Бурханы ажлын мөрийг хэрхэн хайх вэ

706 |2019-01-08

Эх хувийг нь үзэх

“Сэнтийнээс амийн ус урсдаг” киноны клип: Бурханы ажлын мөрийг хэрхэн хайх вэ


Чуулгануудын эзгүйрэл болон сүнсэн дэх харанхуйтай тулгараад бид Эзэний мөрийг хэрхэн хайж эхлэх хэрэгтэй вэ? Эрт дээр үеэс үнэн зам хавчлагад өртсөөр ирсэн бөгөөд жинхэнэ Бурханы илрэлт болон ажил нь шашны ертөнц ба бурхангүй засгийн газрын хамгийн харгис дарлал, хавчлага, хамгийн улайрсан эсэргүүцэлтэй гарцаагүй тулгарах болно. Библид өгүүлсэнчлэн, “бүх дэлхий ертөнц ёрын муугийн дотор оршдог” (1 Иохан 5:19). Иймээс, жинхэнэ Бурхан ажлаа явуулахаар илэрсэн газар бүхэнд, Түүнийг ялласан дуу хоолой гарцаагүй хамгийн чанга байх болно. Энэ бол Эзэний мөрийг хайх зам юм.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах