Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

“Сэнтийнээс амийн ус урсдаг” киноны клип: Бурханы ажлын мөрийг хэрхэн хайх вэ

Кино клипүүд   679  

Танилцуулга

“Сэнтийнээс амийн ус урсдаг” киноны клип: Бурханы ажлын мөрийг хэрхэн хайх вэ


Чуулгануудын эзгүйрэл болон сүнсэн дэх харанхуйтай тулгараад бид Эзэний мөрийг хэрхэн хайж эхлэх хэрэгтэй вэ? Эрт дээр үеэс үнэн зам хавчлагад өртсөөр ирсэн бөгөөд жинхэнэ Бурханы илрэлт болон ажил нь шашны ертөнц ба бурхангүй засгийн газрын хамгийн харгис дарлал, хавчлага, хамгийн улайрсан эсэргүүцэлтэй гарцаагүй тулгарах болно. Библид өгүүлсэнчлэн, “бүх дэлхий ертөнц ёрын муугийн дотор оршдог” (1 Иохан 5:19). Иймээс, жинхэнэ Бурхан ажлаа явуулахаар илэрсэн газар бүхэнд, Түүнийг ялласан дуу хоолой гарцаагүй хамгийн чанга байх болно. Энэ бол Эзэний мөрийг хайх зам юм.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд