Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Хятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “Цусан өр” Баримтат кино (Mонгол хадмал)Хятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “Цусан өр” Баримтат кино (Mонгол хадмал) Хятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол“Цусан нулимстай залуу нас”Баримтат кино (монгол хэлээр)Хятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол“Цусан нулимстай залуу нас”Баримтат кино (монгол хэлээр) Христийн сүмийн кино “Харилцан яриа” Зөв шударга ба ёрын муугийн хоорондох тэмцэл (Монгол хэлээр)Христийн сүмийн кино “Харилцан яриа” Зөв шударга ба ёрын муугийн хоорондох тэмцэл (Монгол хэлээр) Христийн сүмийн видео “ХКН-ын Христэд итгэгчдийн эсрэг хяхалт хавчлага: гуйвшгүй баримтууд”Христийн сүмийн видео “ХКН-ын Христэд итгэгчдийн эсрэг хяхалт хавчлага: гуйвшгүй баримтууд” “Нам ярьж дуусаагүй байна” ХКН христэд итгэгчдийн гэр бүлийг сүйрүүлсэн гуйвшгүй баримт“Нам ярьж дуусаагүй байна” ХКН христэд итгэгчдийн гэр бүлийг сүйрүүлсэн гуйвшгүй баримт Бурхан бол миний хүч “Дүн өвлөөр” Христэд итгэгчийн ялгуусан гэрчлэл (Монгол хэлээр)Бурхан бол миний хүч “Дүн өвлөөр” Христэд итгэгчийн ялгуусан гэрчлэл (Монгол хэлээр) Чуулганы кино “Арван долоотой? Ямар чөтгөр нь вэ!” Эзэнийг дагаж загалмайн замаар явна Монгол хэлээрЧуулганы кино “Арван долоотой? Ямар чөтгөр нь вэ!” Эзэнийг дагаж загалмайн замаар явна Монгол хэлээр Хятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “Сүйрлийн ирмэгээс эргэн ирсэн нь” баримтат киноХятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “Сүйрлийн ирмэгээс эргэн ирсэн нь” баримтат кино Христийн чуулганы кино “Зовлон дундах жаргал” Бурхан бол миний хүч Монгол хэлээрХристийн чуулганы кино “Зовлон дундах жаргал” Бурхан бол миний хүч Монгол хэлээр Христийн чуулганы кино “Үхлийн савраас” Бурхан надад хоёр дахь амийг өгсөн  (Монгол хэлээр)Христийн чуулганы кино “Үхлийн савраас” Бурхан надад хоёр дахь амийг өгсөн (Монгол хэлээр) Коммунизмын худал үгс: ХКН-ын христүүдэд тархи угаадаг үнэн байдлыг илчилсэн (Монгол хэлээр)Коммунизмын худал үгс: ХКН-ын христүүдэд тархи угаадаг үнэн байдлыг илчилсэн (Монгол хэлээр) Хятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “Хэн түүнийг замын төгсгөл рүү түлхэв” баримтат киноХятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “Хэн түүнийг замын төгсгөл рүү түлхэв” баримтат кино Хятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “Үүр цайхын өмнөх харанхуй хугацаа” баримтат киноХятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “Үүр цайхын өмнөх харанхуй хугацаа” баримтат кино Хятад дахь шашны хавчилт шахалтын он тоолол “Буруутан нь хэн бэ?” Баримтат кино (монгол хэлээр)Хятад дахь шашны хавчилт шахалтын он тоолол “Буруутан нь хэн бэ?” Баримтат кино (монгол хэлээр) Хятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “Цөллөгийн урт зам” Христийн сүмийн баримтат киноХятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “Цөллөгийн урт зам” Христийн сүмийн баримтат кино Хятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “нуун далдлалт” Христийн сүмийн баримтат киноХятад дахь шашны хяхалт хавчлагын он тоолол “нуун далдлалт” Христийн сүмийн баримтат кино “Хятад дахь шашны хавчилт шахалтын тойм” | Төгс Хүчит Бурханы чуулганы баримтат кино“Хятад дахь шашны хавчилт шахалтын тойм” | Төгс Хүчит Бурханы чуулганы баримтат кино

Христийн чуулганы кино “Үхлийн савраас” Бурхан надад хоёр дахь амийг өгсөн (Монгол хэлээр)

Шашны хавчлага   1831  

Танилцуулга

Лиу Жен бол 78 настай, хөдөөний энгийн гэрийн эзэгтэй. Бурханд итгэснийхээ дараа Түүний үгийг уншиж, Түүнийг магтсан дуу дуулж, ах эгч нартайгаа байнга цуглаж, үнэний талаар нөхөрлөл хийхээс тэр зүйрлэшгүй баяр жаргалыг мэдрэх болсон юм... Гэвч сайн зүйл хэзээ ч удаан үргэлжилдэггүй. Тэрээр өөрийг нь аймшигтай хэцүү байдалд оруулсан Хятадын Коммунист Намд баривчлагдаж, хавчигддаг. Цагдаа түүнийг гурван удаа хэсэг дээрээ аваачин байцаасан бөгөөд дахин Бурханд итгэхгүй байхыг анхааруулдаг. Тэд түүнийг ажиглаж, айлган сүрдүүлэхийн тулд гэрт нь очдог. Хятадын Коммунист Намын дарамтын дор нөхөр, хүү, бэр нь түүнийг Бурханд итгэхийг эсэргүүцэж, хязгаарладаг. Энэ зовлонгийн үеэр тэр Бурханд үнэхээр итгэж, найдсан ба Бурханы үг түүнд итгэл, хүч чадал өгч, хавчилт шахалт, гай зовлонгийн дунд хатуу зогсох боломж олгосон юм. Зовлон нь туйлдаа хүрч арга мөхөстөх үедээ тэр Бурханаас яаралтай туслахыг гуйдаг. Тэр түүний залбирлыг сонсоод түүнд зам нээж өгдөг. Нэг орой тэр гэнэт ухаан алдаад, сэрдэггүй. Эмч, түүнийг аварч чадахгүй, түүнээс хагацахад бэлд гэж гэр бүлийнхэнд нь хэлдэг, гэвч 18 цагийн дараа тэр гайхалтай сонин байдлаар ухаан ордог. Төгс Хүчит Бурханы энэхүү ид шид түүний эргэн тойрныхныг гайхшруулж, түүнд шинэ зам нээдэг. ... Энэ явдлын дараа хүний амьдрал тодорхой биш—бидний хэн ч амьдралаа хянадаггүй—зөвхөн Бурхан хүний хувь заяаг захирч, бидний амь, үхэл, аз, азгүйтэл зэргийг гартаа барьдгийг тэр ойлгосон юм. Тэр бас биднийг хамгаалж, туслахад бэлэн байдаг ба бид зөвхөн Түүнд л итгэж, найдаж болно!


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн үүсгэсэн бөгөөд хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Энэ цаг үед Төгс Хүчит Бурханы үгс, сайн мэдээний кинонууд, магтаалын дуунууд зэрэг нь сүлжээгээр дамжин дэлхий даяар тарж байна. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно!


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.


Энэ ведионы зарим материалыг:

https://stockfootage.com”-аас авав

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд