Магтан дууны бүжиг “Бурханы ирэлттэй учирдаг бид золтой”

2024-03-28

Өнөөдөр бид Бурхантай уулзаж, Бурханы ажлыг туулдаг.

Бие махбодтой болсон маш бодит Бурханыг мэдсэн.

Бурханы гайхалтай, хүндэтгэлтэй үйлсийг харсан.

Амьдралын маань өдөр хоногууд хий дэмий өнгөрдөггүй.

Үнэн, амийг олж авах хэчнээн эрхэм нандин гээч!

Бид амьдралын нууцыг ойлгодог.

Амьдралын хамгийн гэрэлтэй замаар алхдаг.

Эрж хайх хэрэггүй, бидний хувьд бүх юм ойлгомжтой.

Бурхан Таныг бид харамсахгүйгээр үргэлж хайрлана.

Бид үнэнийг, мөнх амийн замыг олж авсан.

Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй, дэмий өнгөрөөгүй.

Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй. Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй.

Бурханыг хайрлах амьдрал утга учиртай, харин хоосон биш.

Бурханд гэрчлэл хийхийн тулд бид үүргээ биелүүлдэг.

Бурханы сайшаалыг хүртэж, авралыг нь хүлээн авдаг.

Бид дэмий амьдраагүй; бидний амьдрал баялаг, хангалуун.

Бурхан Таныг бид харамсахгүйгээр үргэлж хайрлана.

Бид үнэнийг, мөнх амийн замыг олж авсан.

Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй, дэмий өнгөрөөгүй.

Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй. Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй.

Хэн биднээс илүү ерөөгдөж чадах билээ?

Хэн биднээс илүү хувьтай байж чадах билээ?

Бурхан урьдын эрин үеийнхэнд өгснөөсөө хавьгүй ихийг бидэнд өгсөн.

Биднийг өргөмжилсөн Бурханы төлөө бид амьдрах ёстой.

Бидэнд зориулсан Бурханы бүх хайрыг буцаан хариулах ёстой.

Бурхан Таныг бид харамсахгүйгээр үргэлж хайрлана.

Бид үнэнийг, мөнх амийн замыг олж авсан.

Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй, дэмий өнгөрөөгүй.

Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй. Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй.

Бурхан Таныг бид харамсахгүйгээр үргэлж хайрлана.

Бид үнэнийг, мөнх амийн замыг олж авсан.

Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй, дэмий өнгөрөөгүй.

Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй. Бидний амьдрал дэмий өнгөрөөгүй.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя”-аас

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах