Магтан дууны бүжиг “Бурханы ирэлттэй учирдаг бид золтой”

2024-05-18

Бурханы ирэлттэй учирдаг бид золтой, Түүний дуу хоолойг бид сонсдог.

Бурханы ирэлттэй учирдаг бид золтой, Хурганы найрын зоогт бид оролцдог.

Бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурханыг бид мэддэг.

Түүний гайхалтай үйл хэргийг бид хардаг.

Хүний амьдралын нууцыг бид ойлгодог,

Төгс Хүчит Бурханы үг хамгаас нандин.

Хүний амьдралын нууцыг бид ойлгодог,

Төгс Хүчит Бурханы үг хамгаас нандин.

Бурханы үгийг бид идэж ууж, Түүний өмнө амьдардаг,

үнэнийг ойлгох нь үнэхээр таашаал билээ.

Бурханы шүүлтийн үеэр зовж зүдэрдэг ч ариусгалт ирдэг.

Бид үнэнийг болон мөнх амийн замыг олж авдаг.

Бурханыг хайрлахаар эрэлхийлэх амьдралд харамсах юм үгүй.

Бид үнэнийг болон мөнх амийн замыг олж авдаг.

Бурханыг хайрлахаар эрэлхийлэх амьдралд харамсах юм үгүй.

Энэ амьдрал их ерөөлтэй, бид Бурханыг хайрладаг хүмүүс болдог.

Энэ амьдрал их ерөөлтэй, бид Бурханаар сайшаагддаг.

Бид үүргээ биелүүлж, Бурханыг гэрчилдэг.

Үнэнийг эрэлхийлэх хамгаас утга учиртай.

Хэн үүнээс илүү золтой байж чадах вэ? Хэн үүнээс илүү ерөөлтэй байж чадах вэ?

Хэн үүнээс илүү золтой байж чадах вэ? Хэн үүнээс илүү ерөөлтэй байж чадах вэ?

Бурхан бидэнд үнэн ба амийг хайрладаг, бид Бурханы төлөө амьдрах ёстой.

Бид үнэнийг олж авдаг,

Бурханы хайрыг хариулахын тулд Бурханд бид гэрчлэл хийнэ.

Бурхан бидэнд үнэн ба амийг хайрладаг, бид Бурханы төлөө амьдрах ёстой.

Бид үнэнийг олж авдаг,

Бурханы хайрыг хариулахын тулд Бурханд бид гэрчлэл хийнэ.

Бид үүргээ биелүүлж, Бурханыг гэрчилдэг.

Үнэнийг эрэлхийлэх хамгаас утга учиртай.

Хэн үүнээс илүү золтой байж чадах вэ? Хэн үүнээс илүү ерөөлтэй байж чадах вэ?

Бурхан бидэнд үнэн ба амийг хайрладаг, бид Бурханы төлөө амьдрах ёстой.

Бид үнэнийг олж авдаг,

Бурханы хайрыг хариулахын тулд Бурханд бид гэрчлэл хийнэ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя”-аас

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах