Киноны клип: Бие Махбодтой Болохын нууцыг тайлах нь (Монгол хэлээр)

Киноны клип: Бие Махбодтой Болохын нууцыг тайлах нь (Монгол хэлээр)

727 |2018-09-28

Эх хувийг нь үзэх

“Тэнгэрийн Хаанчлалд хүрэх зам аюултай” киноны клип: Бие Махбодтой Болохын нууцыг тайлах нь

Хэдийгээр Эзэнд итгэдэг хүмүүс бүгд Эзэн Есүс бол махбод болсон Бурхан гэдгийг мэддэг ч, бие махбодтой болохын үнэнийг хэн ч үнэндээ ойлгодоггүй. Эзэн эцсийн өдрүүдэд ярьж, ажиллахаар махбодод дахин ирнэ гэж Библид зөгнөсөн. Хэрвээ бид бие махбодтой болсон Бурханыг мэдэхгүй бол Эзэний хоёр дах ирэлтийг угтах аргагүй болно. Иймээс бие махбодтой болсон Бурханыг мэдэх нь Эзэний эргэн ирэлтийг угтан авахын гол түлхүүр юм. Тэгэхээр бид бие махбод болсон Бурханыг яаж таних вэ?

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Энэ видеоны агуулгыг бүхэлд нь мэргэжлийн орчуулагчид орчуулсан. Гэсэн хэдий ч, хэл шинжлэлийн ялгаа зэргийн улмаас цөөн тооны алдаа мадаг байх нь зайлшгүй. Хэрвээ та ямар нэгэн алдаа мадаг олж харвал, Хятад хэл дээрх эх бичвэрээс лавлана уу. Мөн бидэнтэй холбоо барьж мэдэгдэхийг хүсэж байна.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах