Магтан дууны найрал “Хүн төрөлтөй анхны ариун байдлаа эргүүлэн олж авлаа” 13-р бүлэг | Тайзны жүжиг

Магтан дууны найрал “Хүн төрөлтөй анхны ариун байдлаа эргүүлэн олж авлаа” 13-р бүлэг | Тайзны жүжиг

1486 |2019-02-02

Бүх хүмүүс Бурханы гэрэлд амьдардаг

I

Баяр хөөртэй энэ мөчид

Бурханы ариун агаад зөвт байдал

орчлон ертөнцийг бүрхэж,

бүх хүн төрөлхтний дунд магтагдлаа.

Тэнгэрийн хотууд инээж,

газрын хаант улсууд бүжиглэж байна.

Хөөрөн баясахгүй хэн байх вэ?

Нулимс унагахгүй хэн байх вэ?

Хүмүүс маргахгүй,

гар зөрүүлэхгүй;

Бурханы нэрийг шившиглэхгүй.

Тэд Бурханы гэрэлд амьдарч,

хоорондоо амар тайван байна.

II

Газар нь тэнгэрт харьяалагдаж,

тэнгэр газартай нэгдэнэ.

Хүн бол тэнгэр газрыг

холбох хэлхээс юм.

Хүний ариун байдлын ачаар,

түүний шинэчлэлтийн ачаар,

тэнгэр газраас нуугдахаа больж,

газар тэнгэр лүү дахин зүгээр ширтэхгүй.

Хүмүүс маргахгүй,

гар зөрүүлэхгүй;

Бурханы нэрийг шившиглэхгүй.

Тэд Бурханы гэрэлд амьдарч,

хоорондоо амар тайван байна.

Хүмүүс маргахгүй,

гар зөрүүлэхгүй;

Бурханы нэрийг шившиглэхгүй.

Тэд Бурханы гэрэлд амьдарч,

хоорондоо амар тайван байна.

III

Тэнгэр цэлмэн, манан арилж,

нар хаа сайгүй гийгүүлнэ.

Тэнгэр цэлмэн, манан арилж,

нар хаа сайгүй гийгүүлнэ.

Тэнгэр цэлмэн, манан арилж,

нар хаа сайгүй гийгүүлнэ.

Тэнгэр цэлмэн, манан арилж,

нар хаа сайгүй гийгүүлнэ.

Хүн төрөлхтний царайг

инээмсэглэл бүрхэж,

Зүрх сэтгэлийнх нь гүнд

жаргал төгсөхгүй үргэлжилнэ.

Хүмүүс маргахгүй,

гар зөрүүлэхгүй;

Бурханы нэрийг шившиглэхгүй.

Тэд Бурханы гэрэлд амьдарч,

хоорондоо амар тайван байна.

Хүмүүс маргахгүй,

гар зөрүүлэхгүй;

Бурханы нэрийг шившиглэхгүй.

Тэд Бурханы гэрэлд амьдарч,

хоорондоо амар тайван байна.

Хоорондоо амар тайван байна,

Хоорондоо амар тайван байна.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах