“Дөнгөө эвдээд гүй” киноны хэсэг: Дөнгөнөөс гарч, үнэн замыг судал

“Дөнгөө эвдээд гүй” киноны хэсэг: Дөнгөнөөс гарч, үнэн замыг судал

577 |2018-10-02

Эх хувийг нь үзэх

Ли ахлагч шашны пасторуудын үгэнд сохроор итгэсний уршгаар Бурханы бүх ажил ба үг Библид бичигдсэн бөгөөд Библиэс гадуурх юу ч Бурханы ажил ба үг байх учиргүй хэмээн боджээ. Ли өөрийнх нь хийх ёстой зүйл бол Библийг л мөрдөх явдал бөгөөд Эзэнийг дахин ирэхэд тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөнө гэж боддог байлаа. Тиймээс Ли эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг анхаарч үзсэнгүй. Нэгэн тохиолдлоор хамтран зүтгэгч Лин ахлагч Зүүний Аянгыг жил гаруй судалж ирсэн тухай Ли ахлагч олж мэднэ. Лин ахлагчтай нөхөрлөх замаар Ли ахлагч өөрийнхөө, шашны пасторуудад урхидуулж, дөнгөлүүлсэн байсан хөөрхийлөлтэй үнэнийг ойлгох болов. Эцэст нь Ли ахлагч эдгээр дөнгийг таягдан хаяж, Зүүний Аянгыг хамтдаа эрж хайн, судлахад үлдсэн хамтран зүтгэгчдээ манлайлна.

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах