Христийн сүмийн шинэ кино “Сүнсэндээ ядуу хүмүүс ерөөлтэй еэ” | Трейлер (Монгол хэлээр)

Христийн сүмийн шинэ кино “Сүнсэндээ ядуу хүмүүс ерөөлтэй еэ” | Трейлер (Монгол хэлээр)

788 |2018-11-25

Эх хувийг нь үзэх

Чо Ёнхань нь Өмнөд Солонгосын чуулганы пастор юм. Тэрээр олон арван жил Эзэнд идэвхийлэн үйлчилсэн бөгөөд итгэгчдээсээ гүн хүндлэл хүлээжээ. Сүүлийн жилүүдэд түүний чуулган өдөр ирэх тусам улам эзгүй хоосон болов. Муу үйлс улам бүр түгээмэл болж, бүр тэрээр өөрийгөө нүгэлд хутгалдсан байгааг үргэлж анзаарах болжээ. Үүнээс үүдэн тэрээр туйлаас гутран, ихэд будилсан мэт санагджээ ... Ихээхэн эргэцүүлсний дараа тэрээр нүглээсээ салах зам олж чадна гэж найдаад Ариун Сүнсний ажилтай чуулганыг хайн, пасторын албан тушаалаа шийдвэртэйгээр өгч, өөрийн урсгалыг орхижээ. Тэрээр хэд хэдэн бүлэглэлд зочилсон боловч тэдний хоосрол, доройтол түүнийг улам төөрч будилан, аргаа барахад хүргэнэ. Тэрээр Эзэнд хандан: “Эзэн минь! Та хаана байна вэ?” хэмээн хашхирчээ. Чон Ёнхань эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг судалж эхлээд, Төгс Хүчит Бурханы үгс эрх мэдэл, хүч чадлаар дүүрэн ба үнэн гэдгийг олж мэдэн, баярлан гайхширлаа. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гэрч нарын нөхөрлөл, гэрчлэлийг сонссоны дараа Чо Ёнхань, Эзэн Есүст итгэгчийн хувиар тэрээр нүглээ өршөөлгөж, Бурханы нигүүлслээр аврагдсан гэдгээ, энэ нь Бурхан түүнийг дахин хэзээ ч нүгэлтэн гэж дуудахгүй гэсэн үг бөгөөд тэрээр Бурханы өмнө очиж, залбирч, Бурханы нигүүлсэл, ерөөлийг эдлэх эрхтэй гэдгээ Төгс Хүчит Бурханы үгээс ойлгожээ. Гэвч түүнд гүн шингэсэн нүгэлт уг чанараас үүдэн тэрээр нүгэлд хүлэгдэн, хянуулсан хэвээр тул ариун болж үл чадна. Зөвхөн эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы үгийн шүүлт ба гэсгээлтийг хүлээн зөвшөөрөх замаар л тэр аажмаар нүглээс чөлөөлөгдөж, ариусгалт болон авралыг үнэхээр олж, Бурханы хаанчлал руу Түүгээр хөтлүүлж чадна. Энэ үед Чо Ёнхань догдлолоор дүүрч, эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы ажлыг баяртайгаар хүлээн зөвшөөрч, Бурханы сэнтийн өмнө зогсохоор эргэн очно.

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Энэ видеоны агуулгыг бүхэлд нь мэргэжлийн орчуулагчид орчуулсан. Гэсэн хэдий ч, хэл шинжлэлийн ялгаа зэргийн улмаас цөөн тооны алдаа мадаг байх нь зайлшгүй. Хэрвээ та ямар нэгэн алдаа мадаг олж харвал, Хятад хэл дээрх эх бичвэрээс лавлана уу. Мөн бидэнтэй холбоо барьж мэдэгдэхийг хүсэж байна.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах