Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

“Сүнсэндээ ядуу хүмүүс ерөөлтэй еэ” киноны клип: Аврагдах ба жинхэнэ авралыг хэрхэн ялгах вэ?

Кино клипүүд   590  

Танилцуулга

“Сүнсэндээ ядуу хүмүүс ерөөлтэй еэ” киноны клип: Аврагдах ба жинхэнэ авралыг хэрхэн ялгах вэ?

Эзэнд итгэгч бид нүглээ цагаатгуулж, Түүний нигүүлслээр аврагдсан ба загалмайгаа үүрэн, олон сайн ааш авиртай байж даруу байдал, тэвчээрийг хэрэгжүүлдэг гэж итгэдэг хүн шашны ертөнцөд олон байдаг, тэгвэл энэ нь бид өөрчлөгдсөн гэсэн үг биш үү? Хэрэв бид итгэлээ үргэлж энэ маягаар дагавал эцэстээ өргөгдөж, тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна гэж тэд итгэдэг. Баримтууд үнэхээр ийм байдаг гэж үү? Итгэхдээ сайн ааш авиртай байх нь дангаараа жинхэнэ авралыг төлөөлж чадна гэж үү? Аврагдах болон жинхэнэ авралын хоорондох ялгаа яг юу вэ?


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд