Монгол кино “Галын баптисм” клип (1)

631 |2019-09-21

Эх хувийг нь үзэх

Эзэн Есүс хэнсэн нь, “Намайг, ‘Эзэн минь, Эзэн минь’ гэсэн бүхэн тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй; харин тэнгэрт байгаа Миний Эцэгийн хүслийг биелүүлдэг хүн орно” (Матай 7: 21). Гол дүр болох Сон Эньжэ, Эзэний төлөө аливааг орхиж, өөрийгөө зарлагадаж, шаргуу ажиллах нь Бурханыг дуулгавартай дагаж, Түүний хүслийг биелүүлж байгаа явдал гэж итгэдэг; ийм маягаар эрж хайснаар гарцаагүй Бурханы сайшаалыг хүртэж, тэнгэрийн хаанчлалд орно гэж тэр боддог. Гэвч ах эгч нар нь энэ тухайд эргэлзэж байгаагаа илэрхийлнэ—хүн гаднаа өөрийгөө зарлагаддаг боловч энэ нь хаанчлалд орж, ерөөгдөх зорилготой бол яах вэ? Энэ нь ердөө Бурхантай наймаа хийж байгаа хэрэг бус уу? Хэрвээ хүн төлөөс төлдөг боловч эдгээр сэдэл үүнд холилдсон бол энэ нь Бурханыг дуулгавартай дагаж байгаа хэрэг үү? “Галын баптисм” гэх киноны энэхүү гайхалтай хэсгээс та хариултыг нь олно.


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.


Санал болгож буй видеонууд:

“Удаан хүлээсэн аз жаргал” Христийн чуулганы гэр бүлийн кино https://mn.godfootsteps.org/videos/belated-happiness-movie.html

Христийн сүмийн гэр бүлийн кино “Миний гэр хаана байна вэ” https://mn.godfootsteps.org/videos/where-is-my-home-movie.html

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах