“Сүм дэх антихрист” Тэнгэрийн хаанчлалд ороход нь хэн итгэгчидэд саад болж байх вэ (хошин яриа)

1569 |2019-11-21

Санал болгож буй видеонууд:

“Хар даа! Орчин цагийн фарисай гэж энэ!” Христийн шашны бэсрэг хошин тоглолт https://mn.godfootsteps.org/videos/a-modern-day-pharisee.html

Христийн сүмийн бэсрэг хошин тоглолт “Пасторын сайхан сэтгэл ” https://mn.godfootsteps.org/videos/the-pastors-good-intentions.html

“Сүм дэх антихрист” Тэнгэрийн хаанчлалд ороход нь хэн итгэгчидэд саад болж байх вэ (хошин яриа) Монгол хэлээр

Ли ах бол гэр чуулганд явдаг итгэгч юм. Түүнийг ах эгч нарынхаа хамт үнэн замыг судалж байхад нь тэдний пастор үнэн замыг эрж хайх, судлахад нь итгэгчдэд саад хийж, тээр болохын тулд, “Бурханы үг, ажил бүгд Библид байдаг, Библиэс гаднах юм бүхэн тэрс үзэл”, мөн “Эзэнийг бие махбод болж эргэн ирсэн тухай номлодог хүн бүхэн хуурамч байдаг” гэж хэлжээ. “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана” (Иохан 16: 12-13) хэмээн Эзэн Есүс тодорхой хэлсэн байдаг. Түүнчлэн Илчлэлийн номд, “Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун” (Илчлэл 2: 7) хэмээн зөгнөсөн нь бий. Эзэн эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэх бөгөөд хүмүүс Эзэнтэй хөл нийлүүлэн алхахын тулд Эзэний дуу хоолойг чих тавин чагнах ёстой. Тэгвэл тэдний пастор юунд Эзэний үгийг ил тод үгүйсгэн, Эзэнийг хүлээн авахад нь итгэгчдэд саад хийхээр зүтгэж байна вэ? Хариултыг нь олж мэдье гэвэл “Сүм дэх антихрист” хэмээх хошин яриаг үзээрэй.

Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.

Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Энэ видеоны агуулгыг бүхэлд нь мэргэжлийн орчуулагчид орчуулсан. Гэсэн хэдий ч, хэл шинжлэлийн ялгаа зэргийн улмаас цөөн тооны алдаа мадаг байх нь зайлшгүй. Хэрвээ та ямар нэгэн алдаа мадаг олж харвал, Хятад хэл дээрх эх бичвэрээс лавлана уу. Мөн бидэнтэй холбоо барьж мэдэгдэхийг хүсэж байна.

Илүү ихийг харуул
Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах