Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал: Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 4Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал: Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 4 Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 5Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 5 Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 3Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 3 Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал: Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 2Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал: Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 2 Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал: Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 1Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал: Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 1 “Бүхнийг Захирагч Нэгэн” баримтат киноны клип 3 Бурхан бүх улс орон, бүх хүний хувь заяаг захирдаг“Бүхнийг Захирагч Нэгэн” баримтат киноны клип 3 Бурхан бүх улс орон, бүх хүний хувь заяаг захирдаг Баримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип 7 Бурхан Израильчуудыг Египетээс гаргасан ньБаримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип 7 Бурхан Израильчуудыг Египетээс гаргасан нь Баримтат кино“Бүхнийг захирагч нэгэн”гайхалтай клип: (15) Бурханы удирдлага үргэлж урагшилж байдагБаримтат кино“Бүхнийг захирагч нэгэн”гайхалтай клип: (15) Бурханы удирдлага үргэлж урагшилж байдаг Баримтат кино гайхалтай клип: (14) Америкийн Нэгдсэн Улсын үүсэл ба үүний эрхэм зорилгоБаримтат кино гайхалтай клип: (14) Америкийн Нэгдсэн Улсын үүсэл ба үүний эрхэм зорилго Баримтат кино гайхалтай клип: (13) Хүн төрөлхтний хөгжлийг жолоодсон Британийн эзэнт гүрний үүсэлБаримтат кино гайхалтай клип: (13) Хүн төрөлхтний хөгжлийг жолоодсон Британийн эзэнт гүрний үүсэл Баримтат кино“Бүхнийг захирагч нэгэн”гайхалтай клип: (12) Эртний Ромын эзэнт гүрний үүсэл ба уналтБаримтат кино“Бүхнийг захирагч нэгэн”гайхалтай клип: (12) Эртний Ромын эзэнт гүрний үүсэл ба уналт Баримтат киноны клип : 11Иудейчүүд хилийн чанадад цөлөгдөж,тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээ түгсэн ньБаримтат киноны клип : 11Иудейчүүд хилийн чанадад цөлөгдөж,тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээ түгсэн нь Баримтат кино гайхалтай клип: (10) Бурхан газар дээр ирж, нүглийн тахил болсон ньБаримтат кино гайхалтай клип: (10) Бурхан газар дээр ирж, нүглийн тахил болсон нь Баримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип: (9) Израильчуудад өгсөн Бурханы амлалтБаримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип: (9) Израильчуудад өгсөн Бурханы амлалт Баримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип: (8) Бурхан хууль гаргасан ньБаримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип: (8) Бурхан хууль гаргасан нь Баримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип: (6) Бурхан Содом, Гоморраг сүйрүүлсэн ньБаримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип: (6) Бурхан Содом, Гоморраг сүйрүүлсэн нь Баримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип: (5) Бурхан газар дэлхийг үерээр сүйрүүлсэн ньБаримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип: (5) Бурхан газар дэлхийг үерээр сүйрүүлсэн нь Баримтат кино“Бүхнийг захирагч нэгэн”гайхалтай клип: (4) Бурхан дэлхийг бүтээсэн ньБаримтат кино“Бүхнийг захирагч нэгэн”гайхалтай клип: (4) Бурхан дэлхийг бүтээсэн нь Баримтат кино гайхалтай клип: (3) Бурхан хүн төрөлхтөн, бүх зүйлийг захирч, тэтгэдэгБаримтат кино гайхалтай клип: (3) Бурхан хүн төрөлхтөн, бүх зүйлийг захирч, тэтгэдэг Баримтат кино гайхалтай клип: (2) Бурхан хүн төрөлхтний гарал үүсэл болон ирээдүйг захирдагБаримтат кино гайхалтай клип: (2) Бурхан хүн төрөлхтний гарал үүсэл болон ирээдүйг захирдаг Баримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип: (1) Бурхан орчлон ертөнцийг захирдагБаримтат кино“Бүхнийг Захирагч Нэгэн”гайхалтай клип: (1) Бурхан орчлон ертөнцийг захирдаг Баримтат кино 2 Дэлхийг бүтээж,хүн төрөлхтнийг удирдан чиглүүлж, золин аврах Бурханы ажлын тэмдэглэлБаримтат кино 2 Дэлхийг бүтээж,хүн төрөлхтнийг удирдан чиглүүлж, золин аврах Бурханы ажлын тэмдэглэл “Бүхнийг Захирагч Нэгэн” баримтат киноны клип: 1 Бурхан орчлон ертөнц дэх бүх зүйлийг захирдаг“Бүхнийг Захирагч Нэгэн” баримтат киноны клип: 1 Бурхан орчлон ертөнц дэх бүх зүйлийг захирдаг Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (7) Бурханы хаанчлалын ирэлт-2Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (7) Бурханы хаанчлалын ирэлт-2 Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (6) Бүх зүйлийн шинэчлэлтМагтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (6) Бүх зүйлийн шинэчлэлт Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (5) Сатаны сүйрэлМагтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (5) Сатаны сүйрэл Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (4) Гэрэл дэх сэргэн мандалтМагтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (4) Гэрэл дэх сэргэн мандалт Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (3) Хуучин дэлхий ертөнцийн сүйрэлМагтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (3) Хуучин дэлхий ертөнцийн сүйрэл Магтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип:  (2) Бурханы үгийн эрх мэдэлМагтан дууны найрал 13-р бүлэг | гайхалтай клип: (2) Бурханы үгийн эрх мэдэл Магтан дууны найрал 13-р бүлэг  гайхалтай клип  (1) Тамын дүр зурагМагтан дууны найрал 13-р бүлэг гайхалтай клип (1) Тамын дүр зураг Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | Эзэний аврал “Шиаужэний түүх” | “Эргэн ирсэн нь” (Монгол хэлээр)Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | Эзэний аврал “Шиаужэний түүх” | “Эргэн ирсэн нь” (Монгол хэлээр) Христийн сүмийн хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Сайныг орхиж мууг сонгосон ньХристийн сүмийн хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Сайныг орхиж мууг сонгосон нь Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Нэгэн Христэд итгэгчийн “Доройтол”Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Нэгэн Христэд итгэгчийн “Доройтол” Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Амьдралын үдэшлэгСайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Амьдралын үдэшлэг Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Алтны төлөөх тэмцэлСайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” гайхалтай клип | Алтны төлөөх тэмцэл Сайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” | Христэд итгэгчийн бага нас | Хайч, Чулуу, ДаавууСайн мэдээний хөгжимт жүжиг | “Шиаужэний түүх” | Христэд итгэгчийн бага нас | Хайч, Чулуу, Даавуу

Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал: Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 4

Найрал дуу   301  

Танилцуулга

Гоё магтан дуу “Хаанчлалын сүлд дуулал: Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” Онцлох үзүүлбэр 4: Бүх ард түмнийг Бурхан сэрээлээ


Сэтгэл хөдөлгөм хаанчлалын сүлд дуулал хангинаж, Бурхан хүмүүсийн дунд ирснийг бүх орчлон ертөнцөд зарлалаа! Бурханы хаанчлал ирлээ! Бүх хүн уухайлж, бүх зүйл баясна! Тэнгэр даяарх бүх зүйл баяр цэнгэлээр бялхдаг. Хэчнээн сэтгэл булаам баярт дүр зураг вэ?

Зовлон шаналалд амьдардаг, Сатаны завхралын хэдэн мянган жилийг туулсан хүмүүсийн дундаас Бурханы ирэлтийг хүсэн хүлээдэггүй, эрмэлздэггүй хэн байх билээ? Эрин үеүдийн туршид Бурханы хэчнээн олон итгэгч, дагагчид Сатаны нөлөөн дор зовлон, гамшиг, хавчлага, хагацлыг туулсан билээ? Бурханы хаанчлал удахгүй ирээсэй гэж найддаггүй хэн байх билээ? Хүний ертөнцийн баяр хөөр, уй гашууг амталчихаад үнэн болон зөвт байдал хүмүүсийн дунд засаглахыг хүн төрөлхтнөөс хэн нь хүсэхгүй байх билээ?

Бурханы хаанчлал ирэхэд бүх улс үндэстэн, ард түмний цөхрөлтгүй хүлээсэн өдөр эцэст нь ирлээ! Энэ үед тэнгэр, газар дахь бүх зүйлийн дундах дүр зураг ямар байх вэ? Хаанчлал дахь амьдрал хэчнээн үзэсгэлэнтэй сайхан байх вэ? “Хаанчлалын сүлд дуулал: Хаанчлал дэлхий ертөнц дээр бууж ирлээ” гэх дуу таныг удирдаж, мянган жилийн хүсэл тэмүүллийг тань биелүүлэх болно! 


Санал болгож буй видеонууд:

Христийн сүмийн дуу хөгжим“Бүхнийг Захирагч Нэгэн” | Бурханы эрх мэдлийг гэрчлэх нь

https://mn.godfootsteps.org/videos/testimony-of-the-power-of-God.html

Эзэн Есүс ирчихсэн | Үндэстэн бүхэн бодит Бурханд шүтэн мөргөдөг

https://mn.godfootsteps.org/videos/chinese-choir-episode-19.html

Христийн сүмийн кино | “Хүсэл тэмүүлэл” | Тэнгэрийн хаанчлалын ирэлт

https://mn.godfootsteps.org/videos/yearning.html


Зүүний Аянга, Төгс Хүчит Бурханы Чуулган нь эцсийн өдрүүдийн Христ болох Эзэн Есүсийн хоёр дахь ирэлт, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт ба ажлаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг чуулган нь Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөгсөд буюу Түүний үгсээр байлдан дагуулагдаж аврагдсан хүмүүсээс бүрдэнэ. Уг чуулганыг бүхэлд нь Төгс Хүчит Бурхан биечлэн байгуулж, Хоньчны ёсоор удирдан дагуулдаг. Уг чуулганыг хүн ерөөс байгуулаагүй юм. Христ бол үнэн, зам, амь мөн. Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог. Төгс Хүчит Бурханы үгсийг уншмагцаа та Бурхан илэрсэн болохыг харах болно.


Тусгай мэдэгдэл: Энэхүү видео уран бүтээлийг Төгс Хүчит Бурханы Чуулганаас ашгийн бус зорилгоор эрхлэн гаргав. Энэ уран бүтээлд гарах жүжигчид ашгийн бус зорилгоор тоглож байгаа бөгөөд ямар нэг хэлбэрээр хөлс мөнгө аваагүй болно. Энэ бичлэгийг ашиг олох зорилгоор гуравдагч этгээдэд тарааж болохгүй бөгөөд хүн бүр үүнийг чөлөөтэй хуваалцаж, тараана гэж бид найдаж байна. Үүнийг тараах үедээ эх сурвалжийг нь мэдэгдэхийг хүсье. Төгс Хүчит Бурханы чуулганы зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч байгууллага, нийгмийн бүлэглэл, хувь хүн энэ бичлэгийг дур мэдэн өөрчлөх юмуу агуулгыг нь мушгин гуйвуулахыг хориглоно.

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд

Аппыг үнэ төлбөргүй татаж авах

Бурханы ажлыг ойлгоход залж чиглүүлэх гайхалтай видеонууд