Христийн сүмийн дуу “Ариусахын тулд эцсийн өдрүүдийн Христийн шүүлтийг хүлээн зөвшөөр” (Lyrics)

2020-08-15

Эцсийн өдрүүдэд Есүс бууж ирэхийг чи мэднэ,

гэхдээ чухам яаж бууж ирэх вэ?

Золин аврагдсан ч төгс болоогүй нүгэлтэн та нар

Бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байж чадах уу?

Хуучин хэвээрээ боловч Есүсээр авруулсан чи

Бурханы авралын ачаар

нүгэлтэн гэж тооцогддоггүй.

Энэ нь чи нүгэлгүй гэсэн үг биш.

Огт өөрчлөгдөхгүй бол чи ариун байж чадах уу?

Нүглийн тахил болох гэж бус, золин аврагдагсдыг

бүрэн аврах гээд хоёр дахиа махбодтой болдог.

Иймээс уучлагдсан хүмүүс цэвэрлэгдэж,

нүглээс ангижирч,

зан чанараа өөрчлөн, Сатаны савраас мултраад

Бурханы сэнтийн өмнө эргэн ирнэ.

Ийм маягаар л хүн бүрэн ариусаж чадна.

Ариун бус, аминчхан, өөдгүй чи

Есүстэй бууж ирье гэвэл санасны гарз!

Бурханд итгэхдээ чи нэг алхмыг орхижээ:

Өөрчлөгдөлгүй зүгээр л золин аврагджээ.

Бурханы сэтгэлийн дагуу байлгах гээд

чамайг өөрчлөх, цэвэрлэх ажлыг Тэр Өөрөө хийх ёстой.

Нүглийн тахил болох гэж бус, золин аврагдагсдыг

бүрэн аврах гээд хоёр дахиа махбодтой болдог.

Иймээс уучлагдсан хүмүүс цэвэрлэгдэж,

нүглээс ангижирч,

зан чанараа өөрчлөн, Сатаны савраас мултраад

Бурханы сэнтийн өмнө эргэн ирнэ.

Ийм маягаар л хүн бүрэн ариусаж чадна.

Зүгээр л золин аврагдвал ариун байж чадахгүй,

Бурханы сайн ерөөлийг хуваалцахад тэнцэхгүй.

Яагаад гэвэл хүнийг өөрчилж, төгс болгох

Бурханы удирдлагын гол алхмыг чи орхигдуулжээ.

Иймээс золин аврагдсан нүгэлтэн чи

Бурханы өвийг хүртэж чадахгүй.

Нүглийн тахил болох гэж бус, золин аврагдагсдыг

бүрэн аврах гээд хоёр дахиа махбодтой болдог.

Иймээс уучлагдсан хүмүүс цэвэрлэгдэж,

нүглээс ангижирч,

зан чанараа өөрчлөн, Сатаны савраас мултраад

Бурханы сэнтийн өмнө эргэн ирнэ.

Ийм маягаар л хүн бүрэн ариусаж чадна.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах