Христийн сүмийн дуу “Бурханы шүүлт бүрэн илчлэгдлээ”

2020-08-09

Нижигнэх дуу орчлонг донсолгоно,

зайлж амжилгүй хүмүүс дүлийрнэ.

Зарим нь хөнөөгдөж, устаж, зарим нь шүүгдэнэ.

Ийм дүр зургийг хэн ч харж байгаагүй.

Сонс, аянгын хамт уйлаан гарч байгааг.

Үхэгсдийн орон, тамаас энэ чимээ гарч байна.

Бурханы шүүсэн хүмүүсийн уйлаан,

тэрслүү хөвгүүдийн дуу хадаж байна.

Бурханы хэлсэн үгийг сонсдоггүй хүмүүс,

Бурханы үгийг үл хэрэгжүүлэгсэд

Бурханы уур хилэнгээр хараагдаж,

хатуу чанд шүүлт амсдаг.

Бурханы дуу хоолой бол шүүлт, уур хилэн,

хэнийг ч өршөөж, хэнийг ч хэлтрүүлдэггүй,

учир нь Тэр хилэгнэн дүрэлзэж,

цэвэрлэн сөнөөгч зөвт Бурхан Өөрөө.

Түүнд нууцлаг юм, сэтгэл хөдлөл гэж үгүй,

бүгд нээлттэй, зөвт, шударга билээ.

Бурханы шүүлт бүрэн илчлэгдлээ.

Ууган хөвгүүд нь Өөртэй нь хамт сэнтийд заларч,

бүх үндэстэн, ард түмнийг захирдаг тул

зөв шударга бус хүмүүс, зүйлсийг

Бурхан шүүж эхэлж байна.

Бурхан тэднийг нэг нэгээр нь шинжилж,

юу ч алдалгүй бүгдийг илчилнэ.

Түүний шүүлт юуг ч нуун дарагдуулахгүй

ил тодоор, бүрэн илчлэгдлээ.

Бурхан хүслээс нь зөрсөн бүхнийг хаяж,

сөнөөж, ёроолгүй нүхэнд шатаана.

Бурхан ийм зөвт, шулуун шударга.

Хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй,

Тэр бүгдийг захирдаг.

Бурханы дуу хоолой бол шүүлт, уур хилэн,

хэнийг ч өршөөж, хэнийг ч хэлтрүүлдэггүй,

учир нь Тэр хилэгнэн дүрэлзэж,

цэвэрлэн сөнөөгч зөвт Бурхан Өөрөө.

Түүнд нууцлаг юм, сэтгэл хөдлөл гэж үгүй,

бүгд нээлттэй, зөвт, шударга билээ.

Бурханы шүүлт бүрэн илчлэгдлээ.

Бурханы дуу хоолой бол шүүлт, уур хилэн,

хэнийг ч өршөөж, хэнийг ч хэлтрүүлдэггүй,

учир нь Тэр хилэгнэн дүрэлзэж,

цэвэрлэн сөнөөгч зөвт Бурхан Өөрөө.

Түүнд нууцлаг юм, сэтгэл хөдлөл гэж үгүй,

бүгд нээлттэй, зөвт, шударга билээ.

Бурханы шүүлт бүрэн илчлэгдлээ.

Бурханы шүүлт бүрэн илчлэгдлээ.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Leave a Reply

Хуваалцах

Цуцлах