Magtan duu “Бие махбодтой Бурхан хүн төрөлхтөнд маш чухал”

2021-03-20

I

Энэ махбод хүн төрөлхтөнд маш чухал,

учир нь Тэр хүн төдийгүй, юун түрүүнд Бурхан билээ.

Учир нь Тэр ямар ч махан биетэй хүний чадахгүй ажлыг хийж,

энэ газар дээр Өөртэй нь хамт амьдрах ялзарсан хүнийг аварч чадна.

Бие махбодтой Бурхан хүний чадахгүй ажлыг хийж чаддаг.

Учир нь Түүний дотоод мөн чанар хүнийхтэй адилгүй.

Ялгамж чанар нь хүнийхээс өөр тул Тэр хүнийг авардаг.

Энэ махбод хүн төрөлхтөнд маш чухал,

учир нь Тэр хүн төдийгүй, юун түрүүнд Бурхан билээ.

Учир нь Тэр ямар ч махан биетэй хүний чадахгүй ажлыг хийж,

энэ газар дээр Өөртэй нь хамт амьдрах ялзарсан хүнийг аварна.

II

Бие махбодтой Бурхан хүнтэй ижил боловч,

ямар ч үнэ цэнэтэй хүнээс илүү чухал.

Учир нь Тэр Бурханы Сүнсний чадахгүй ажлыг хийдэг.

Бурханыг илүү сайн гэрчилж, хүнийг бүрэн олдог.

Энэ махбод нь хэвийн бас энгийн боловч

хүн төрөлхтний төлөөх Түүний хувь нэмэр, утга учир нь

Түүнийг илүү үнэ цэнэтэй, эрхэм болгодог.

Энэ махбод хүн төрөлхтөнд маш чухал,

учир нь Тэр хүн төдийгүй, юун түрүүнд Бурхан билээ.

Энэ махбодын үнэ цэнэ, ач холбогдол нь

хэний ч тооцож чадахгүй, тооцож чадахгүй зүйл билээ.

III

Энэ махбод Сатаныг шууд сөнөөж чадахгүй ч,

Түүний ажил үүнийг ялж, хүнийг байлдан дагуулж,

Сатаныг ноёрхолдоо бүрмөсөн, бүрэн дүүрэн оруулдаг.

Бурхан хүнийг аварч, Сатаныг ялж чадна.

Учир нь Тэр махбод болдог.

Тэр Сатаныг шууд устгадаггүй ч,

Сатаны ялзруулсан хүнийг байлдан дагуулж,

ажиллахын тулд махбод болдог.

Ийнхүү Тэр бүтээлүүдэд Өөрийгөө илүү сайн гэрчилж,

ялзарсан хүнийг авардаг.

Энэ махбод хүн төрөлхтөнд маш чухал,

учир нь Тэр хүн төдийгүй, юун түрүүнд Бурхан билээ.

Учир нь Тэр ямар ч махан биетэй хүний чадахгүй ажлыг хийж,

энэ газар дээр Өөртэй нь хамт амьдрах ялзарсан хүнийг аварна.

IV

Бурхан махбод болсон биеэрээ Сатаныг ялж,

улам илүү агуу гэрчлэл хийдэг.

Энэ нь Бурханы Сүнс шууд Сатаныг сөнөөхөөс илүү үнэмшилтэй.

Энэ махбод хүн төрөлхтөнд маш чухал,

учир нь Тэр хүн төдийгүй, юун түрүүнд Бурхан билээ.

Махбодтой Бурхан хүнд Бүтээгчийг мэдэхэд нь,

бүтээлүүдийн дунд Түүнийг илүү сайн гэрчлэхэд нь тусална.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос"

Цааш нь үзэх

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Хуваалцах

Цуцлах