Библийн тухай нууцыг тайлахуй

Холбогдох 9 контент

Эзэн Есүс Христийн эргэн ирэлтийн тухай 5 зөгнөл биелжээ

Жэн ШуньГарчиг1. Дайн дажин, өлсгөлөн, газар хөдлөлт үзэгдэнэ2. Израилийн сэргэлт3. Сайн мэдээг дэлхийн өнцөг булан бүрд тунхаглана 4. Ёс бус явдал элбэгшиж, итгэгчдийн хайр хөрнө 5. Хуурамч Христүүд болон хуурамч эш үз…

2019-05-22

Дараалсан гурван ховор супер сар

Супер сар саяхан асар их анхаарал татсан, иймээс Христэд итгэгч болохын хувьд бид одон орны энэхүү гайхамшгийн талаар ямар хандлага баримтлах ёстой вэ?

2019-04-30

“Шившлэгээс чөлөөлөгд” киноны клип: Библиэс өөр Бурханы үг байдаг уу?(Монгол хэлээр)

Зарим шашны хүмүүс Бурханы үг болон ажил Библид байдаг ба Библид өгүүлснээс гадна хаана ч Бурханы үг болон ажил байдаггүй гэдэгт итгэдэг. Иймэрхүү үзэл нь үнэний дагуу байна уу? Библид “Түүнчлэн Есүсийн хийсэн бусад олон зүйлс байгаа ба хэрэв тэд тэр бүгдийг бичсэн бол тэдн…

2018-03-13

“Шившлэгээс чөлөөлөгд” киноны клип: Эзэнд итгэх нь Библид итгэхтэй адил уу? (Монгол хэлээр)

Шашны мөр хөөсөн ихэнх пасторууд болон ахлагчид Библи нь Эзэнийг илэрхийлдэг, мөн Эзэнд итгэх нь Библид итгэж байгааг илэрхийлдэг бөгөөд Библид итгэх нь Эзэнд итгэх явдал гэдэгт итгэдэг. Тэд хэн нэгэн Библиэс хол байвал тэр хүн итгэгч гэж дуудагдах ёсгүй гэж боддог ба тэр х…

2018-03-13