Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.
“Шившлэгээс чөлөөлөгд” киноны клип: Библиэс өөр Бурханы үг байдаг уу?(Монгол хэлээр)
“Шившлэгээс чөлөөлөгд” киноны клип: Эзэнд итгэх нь Библид итгэхтэй адил уу? (Монгол хэлээр)

Хүн, Бурханы хүсэлд нийцдэг байдлаар Библид яг хэрхэн хандаж, ашиглах ёстой вэ? Библийн анхдагч үнэ цэнэ юу вэ?

6. Хүн, Бурханы хүсэлд нийцдэг байдлаар Библид яг хэрхэн хандаж, ашиглах ёстой вэ? Библийн анхдагч үнэ цэнэ юу вэ?Холбогдолтой Бурханы үгс: Өнөөдөр Би ийм байдлаар Библийг задлан шинжилж байна, энэ нь Би үүнийг үзэн ядд… Бүрэн эх

Библи дотор мөнх амийн зам байхгүй; хэрвээ хүн Библийг гартаа бариад, үүнд шүтэн мөргөвөл мөнх амийг олж авахгүй.

4. Библи дотор мөнх амийн зам байхгүй; хэрвээ хүн Библийг гартаа бариад, үүнд шүтэн мөргөвөл мөнх амийг олж авахгүй.Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Бичвэрүүдийг хай. Чи тэдгээрт чиний мөнхийн амь бий гэж боддог: Мөн тэ… Бүрэн эх

Библийг Бурхан биш, хүн эмхэтгэсэн; Библи Бурханыг төлөөлж чадахгүй.

3. Библийг Бурхан биш, хүн эмхэтгэсэн; Библи Бурханыг төлөөлж чадахгүй.Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Бичвэрүүдийг хай. Чи тэдгээрт чиний мөнхийн амь бий гэж боддог: Мөн тэргээр нь Намайг гэрчилдэг юм. Түүнчлэн чамайг… Бүрэн эх

Бүх бичвэр Бурханы онгодыг хүртсэн ба энэ нь Бурханы бүх үг гэж шашны ертөнц итгэдэг; энэ мэдэгдлийг хүн хэрхэн танин мэдэх ёстой вэ?

2. Бүх бичвэр Бурханы онгодыг хүртсэн ба энэ нь Бурханы бүх үг гэж шашны ертөнц итгэдэг; энэ мэдэгдлийг хүн хэрхэн танин мэдэх ёстой вэ?Холбогдолтой Бурханы үгс: Библид байгаа бүхэн нь Бурханы биечлэн хэлсэн үгсийн бичлэ… Бүрэн эх

Библи бол ердөө Хуулийн эрин үе болон Нигүүлслийн эрин үе дэх Бурханы ажлын хоёр үе шатны тэмдэглэл юм; энэ нь Бурханы бүхий л ажлын тэмдэглэл биш.

1. Библи бол ердөө Хуулийн эрин үе болон Нигүүлслийн эрин үе дэх Бурханы ажлын хоёр үе шатны тэмдэглэл юм; энэ нь Бурханы бүхий л ажлын тэмдэглэл биш.Лавлагаа болох Библийн ишлэлүүд: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа… Бүрэн эх